הדרוזי לא נשא עיניו לבית לאומי

שאלת המיליון דולר, נכון להיום מספר הדרוזים הפזורים בעולם קרוב למליון שלוש מאות וחמישים אלף והשאלה, האם המספר המצומצם הזה הוא מקור הסיבה שעיכבה בעד העם הדרוזי מלשאוף לעצמאותו?

22.08.2018 מאת: אלברט שבות
הדרוזי לא נשא עיניו לבית לאומי

שאלת המליון שאין לי עדיין תשובה עליה, אולי זו הסיבה כי עדיין אינני מיליונר, מדוע העם הדרוזי לא שאף מעודו להגדרה עצמית לאומית, מדוע לא נשא עיניו לבית לאומי משלו, בהר הדרוזים למשל, בסוריה, לבנון או בכל אזור במזרח התיכון, ההזדמנות לעשות זאת היתה פתוחה בפניו מעל לאלף שנים, כבר מימי השושלת הפאטמית של החליף אל-חאכּם בִּאמר אללה ואולי אף אלפי שנים לפני כן, כי על-פי האמונה הדרוזית אין המדובר בדת חדשה שנגלתה לאנושות בימי הח'ליף השישי כי אם בהופעה מחודשת של אמונה מונותאיסטית עתיקת יומין, ואם כן אני מבין כי "ההופעה" המחודשת זו החלה את צעדיה בתקופת יתרו (שועייב) חותן משה- הוא הנביא והאב הקדמון של העדה הדרוזית.

אם אחזור ליידע התנכי שגדלתי עליו אוכל לשער מדוע יתרו, אליבא דאמונה הדרוזית, מיאן להפצרות משה להצטרף הוא ועמו לעם ישראל לעלות איתם ארצה. וכן אני יכול להצביע בסוגיה הזו על קושיה נסתרת ואינני בטוח אם חז"ל עמדו עליה במקורות. ובכן משה רבינו לא הפציר בערב רב שהצטרף לעם ישראל ביציאתם ממצרים, והצטרפותם נחשבת כעול בלתי רצוי שנכפה על עם ישראל, בעוד הצטרפות יתרו ועמו לעם ישראל סומנה כאופציה מבורכת והולמת את עם ישראל, שלושת הפסוקים להלן מוכיחים מעל לכל ספק כי עם ישראל ומשה מנהיגו ראו את הצטרפות יתרו ועמו לעם ישראל כצעד רצוי ומבורך, ואולם יתרו מיאן להצעת משה וסירב נחרצות למשאלת עם ישראל; כן השתמשתי במונח הנכון והמדובר במשאלה לכל דבר ועיקר, להלן תורת משה:

כט ויאמר משה לחבב בן-רעואל המדיני חתן משה, נסעים אנחנו אל-המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם; לכה אתנו והטבנו לך, כי-ה' דיבר טוב על-ישראל. ל ויאמר אליו לא אלך כי אם אל-ארצי ואל-מולדתי אלך. לא ויאמר אל-נא תעזב אתנו כי על-כן ידעת חנתנו במדבר, והיית לנו לעינים. לב והיה כי-תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך. [במדבר, פרק י']

כאן נעוצה הקושיה שלענ"ד חז"ל לא התעמקו בה דיים ונתנו עליה את הדעת: מדוע יתרו סירב להצעתו של משה? ממה נפשך: אילו יתרו סירב להתגייר וביקש לחזור לעבודת האלים- הכיצד משה רבינו מציע לו להצטרף לעם ישראל ומסתכן בהדבקת שורות העם בווירוס העבודה זרה! ואילו מאידך יתרו ועמו השתחררו מהעבודה זרה והכירו מקרוב את השם יתברך ואת תורת משה, מה יותר טבעי מאשר לחבור לעם השם ולעלות עימו לארץ ישראל? מהו איפא מקור סירובו התקיף של יתרו להצטרפות לעם ישראל, האם כאן נעוץ יסוד האמונה המונותאיסטית הדרוזית עתיקת היומין לאמר: אתם עם ישראל גיליתם אומנם זה עתה את קיומו של השם יתברך אולם אנו, כך יתרו, מעודנו ידענו על קיומו ועל-כן אין על מה להעקר מישובנו ולנסוע איתכם אל ארצכם; הבה איפא לקרוא בשם ה' ממדין עד ארץ ישראל. הנסתרות הנגלות והפתרונות לחכמי הדת הסודית הדרוזית.

ועדיין שאלת המליון בעינה עומדת: מדוע העם הדרוזי לא שאף מעודו להגדרה עצמית ולא נשא עיניו לבית לאומי? בימינו אין לאיש אפשרות להצטרף לדת הדרוזית אלא אם כן נולד דרוזי, ונכון להיום מספר הדרוזים הפזורים בעולם קרוב למליון שלוש מאות וחמישים אלף והשאלה, האם המספר המצומצם הזה הוא מקור הסיבה שעיכבה בעד העם הדרוזי מלשאוף לעצמאותו? והרי פזורים על כדור הארץ מעל למאה מדינות שמספר תושביהן פחות ממליון וחצי... מוצא את עצמי טובע עד צוואר בשאלות ועוד שאלות, והפתרונות, שוב, ליחידי סגולה הבקיאים ברזי הדת הסודית הדרוזית.

 

פורטל הכרמל

תגובות

1. אלברט שבות לפני 9 חודשים
מישהו מוכן להרים את הכפפה??

מומלצים