היום היהודים הם הדרוזים והבריטים הם היהודים!

מהומות הדמים של הערבים נגד היהודים, שפרצו באפריל 1936, עמדתו העוינת של השלטון הבריטי לעליית יהודים ולהתישבותם בארץ ישראל ומגמתו להקפיא את היישוב העברי הקיים, המריצו את המוסדות הלאומיים לפתוח במבצע נרחב של התנחלות באזורים אסורים על-פי גזרות הספר הלבן.

13.11.2020 מאת: דוקטור ענאן והבה
היום היהודים הם הדרוזים והבריטים הם היהודים!

 

המצב המבודד והמסוכן של היישובים החדשים, בסביבה ערבית, והחשש להפרעות מצד השלטון הבריטי, הצריכו פעולה זריזה ומהירה בזמן ייסודם.

לפיכך נעשתה הקמת היישובים במבצע-בזק בחסות הלילה ובמשך יום אחד בלבד.

הארגון והביצוע היו בידי ה"הגנה". כל הדרוש לעליה על הקרקע הוכן מבעוד זמן. היה הכרח להשלים המחנה המבוצר לפני שיגיע צבא בריטי או לפני שהכנופיות הערביות המזוינות יספיקו להפעיל כוחן נגד המתישבים.

בליל העליה היו מקימים חומה מלוחות-עץ ושכבת-חצץ ביניהם להגנה מכדורי אויב. בפנים החומה הוקמו צריפי המגורים, עמדות המגן ומגדל תצפית ושמירה ובראשו זרקור. מכאן השם: חומה ומגדל".

הדרוזים למדו מהיהודים תחת המנדט הבריטי. היום היהודים הם הדרוזים והבריטים הם היהודים!

אבל לבריטים היה גבול ערכי ומוסרי: בית בנוי לא הורסים. זה היה הסיפור. היום בישראל 2020 אין מוסר, אין רחמים, אין חמלה. קמניץ הוא חורבן רוחני של הציונות. זה אסון ערכי באתוס הציוני.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים