חברה

שייך קאסם בדר מוביל את מרכז ההסברה הדרוזית בישראל