אושרו מענקים לעידוד חזרת מובטלי הקורונה לשוק העבודה

אושר הסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר לפיו שיעניק עד ארבעה מענקים חודשיים למובטלים המצויים בתקופת אבטלה ממושכת של 75 ימים ומעלה וחוזרים למעגל התעסוקה בשכר נמוך מזה שניתן להם ערב אבטלתם ובתנאי ששכרם החדש נמוך מ-15,800 ₪ בחודש.

16.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אושרו מענקים לעידוד חזרת מובטלי הקורונה לשוק העבודה

 

גובה המענק יקבע על פי אחד מהקריטריונים המפורטים בהסכם, ויעמוד על עד 200 שקלים ליום כפול מספר ימי העבודה באותו חודש (חודש מלא הוא 25 ימי עבודה, כלומר עד 5,000 שח בחודש).

כמו כן, הצביעה ועדת הכספים בהצבעה חוזרת על תנאי המענק בשווי 2,000 ₪ למובטלים שאושר בשבוע שעבר, וקבעה כי מספר ימי האבטלה המוכרים לצורך זכאות למענק יעמוד על 95 ימים במקום 100, זאת כדי למנוע פגיעה בזכאות העובד בשל חמשת ימי ההמתנה לזכאות לדמי האבטלה.

 

תגובות

מומלצים