אחוז האבטלה גבוה בבית גאן

מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, עולה שמספר התושבים בבית ג'אן 11,700, הדו"ח מסמן שישנם 795 קשישים ו-3,547 ילדים, כ-441 נכים, ו-1,745 מקבלי קצבת ילדים, רוב האוכלוסייה העובדת הינה שכירה, 169 משפחות מקבלות הבטחת הכנסה.

21.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אחוז האבטלה גבוה בבית גאן

נתונים סטטיסטיים עבור בית ג'אן

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ אוכלוסייה 11,700 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,607 2,908,328 30.8% 33.1%
בגיל עבודה 7,181 4,677,287 61.3% 53.2%
קשישים 926 1,212,327 7.9% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ תושבים 11,762 8,801,764 100% 100%
כללית 5,531 4,564,899 47% 51.9%
לאומית 2,669 723,241 22.7% 8.2%
מכבי 19 2,291,967 0.2% 26%
מאוחדת 3,543 1,221,657 30.1% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ מבוטחים 8,384 6,621,598 100% 100%
שכירים 4,972 3,683,535 59.3% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 68 51,123 0.8% 0.8%
עצמאים 342 280,555 4.1% 4.2%
אחר 3,070 2,657,508 36.6% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  בית ג'ן ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,767 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,051 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 51.7 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
אזרח ותיק ושאירים 795 1,018,865 6.8% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 577 924,489 4.9% 10.5% 01/01/2019
שאירים 218 94,376 1.9% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 151 195,385 1.3% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 169 74,906 1.4% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 171 176,824 1.5% 2% 01/11/2018
מזונות 11 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  83 68,522 0.7% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 441 254,610 3.8% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 101 63,216 0.9% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 53 64,025 0.5% 0.7% 01/01/2019
ניידות 55 44,165 0.5% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,745 1,197,368 14.9% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 96 208,541 0.8% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,547 2,915,430 30.3% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  *** 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 29 59,732 0.2% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

תגובות

מומלצים