איגוד ערים להגנת הסביבה מחברים את הציבור

בחצי השנה האחרונה איגוד ערים מפרץ חיפה פעל במספר רב של יוזמות חשובות להגברת שיתוף הפעולה עם הציבור ולשיפור ההגנה על הסביבה בשטח המפרץ.

27.10.2018 מאת: פורטל הכרמל
איגוד ערים להגנת הסביבה מחברים את הציבור

היוזמות נוגעות לכל תחומי הפעילות של האיגוד, החל מניטור איכות האוויר ועד למעקב אחר פליטות קרינה. למען הכרות של הציבור עם העשייה של האיגוד, אנו מעדכנים על היוזמות המרכזיות. הציבור מוזמן לפנות לאיגוד למידע נוסף בכל עת.

1. ידע, מקצועיות ושיתוף הציבור איגוד ערים מזמין את הציבור להשתתף בתהליך הכנת ניירות עמדה, לצד מומחים מהאקדמיה ואנשי מקצוע.

המטרה היא להפוך את הידע המקצועי לנחלת הכלל, ובכך לשפר את שיתוף פעולה בין גורמי הציבור, הארגונים הירוקים והתושבים. שיתוף הציבור נועד להבטיח כי האיגוד ייתן מענה מקצועי לשאלות הציבור, ובכך יאפשר לנבחרי הציבור לפעול על פי מדיניות סביבתית מיטיבה.

2. האקטון ציבורי בנושא זיהום אוויר, בכוונת האיגוד לקיים האקטון ציבורי בו ישתתפו אנשי מקצוע , ארגונים הסביבתיים וכל מי שיהיה מעונין לתרום לנושא. מטרת הדיונים באירוע היא לבדוק ולשפר את מערך הניטור, וכתוצאה מכך לשפר גם את האכיפה בנושא זיהום האוויר. מדובר בנושא חשוב בעל עניין ציבורי רב, ועל כן האיגוד ישמח לעשות סיעור מוחות משותף עם כל המעוניינים בכך.

3. שקיפות, בניית אמון והנגשה, האיגוד פועל להקמת צוות הנגשת מידע שיסביר לציבור את נתוני עמדות הניטור ומשמעותם. התקבלה החלטת דירקטוריון להקמת צוות שיבחן מחדש את דרכי הנגשת המידע לציבור, ידע שכרגע מובן לאשורו למתי מעט. המטרה היא לבנות מחדש את אמון הציבור במדידות האיגוד, להפוך אותן לשקופות וברורות לכל תושב ובכך גם להפוך את המידע לנגיש וזמין. הנגשת המידע גם תאפשר לכל גורם המעוניין לשמור על הסביבה, ובראשם העיריות וארגוני הסביבה, לעבוד עם נתונים ממקור מוסמך ואמין.

4. קרינה , לאיגוד הכלים למדוד את עוצמת הקרינה ולבצע הערכות פליטת קרינה למכשירים רלוונטיים. האיגוד קבע עד היום את מדידותיו לפי תקן מחמיר פי עשרה מהתקן שקבע המשרד להגנת הסביבה, והעמיד את התוצאות לשירות הרשויות האמונות על ההתמודדות התכנונית והמשפטית מול חברות הסלולר. בהוראת יו"ר האיגוד הוחלט על תקן חדש לערכים מחמירים אף יותר, החלטה שנועדה להכין את הרשויות לשינויים הדרסטיים המתוכננים בפריסת האנטנות בישראל ולסייע בהקשחת התנאים להקמת אתרי אנטנות בקרבת בתי מגורים.

בנוסף, החליט יו"ר האיגוד על הכנת הרשויות לתכנית משרד התקשורת למעבר לטכנולוגיה סלולרית בדור 5. טכנולוגיה זו פירושה הגברה מאסיבית של יכולות העברת המידע ויחד איתן גידול בקרינה. האיגוד סבור כי על הרשויות לפעול על בסיס ידע מקצועי מוקדם ומהימן כדי לאמוד את ההשלכות של מעבר לטכנולוגיה הזו. לפיכך, ייערך מחקר ספציפי לנושא. במקביל, האיגוד מתכוון להגביר את העבודה החינוכית מצידו בנושא המודעות לשימוש בסלולרי, במיוחד בקרב בני נוער, שנמצאים בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר עקב השימוש הרב שלהם במכשירים.

5. יחידת האכיפה של האיגוד, יחידת האכיפה שהוקמה השנה החלה בפעילות ויעילותה בשטח מוכחת. היחידה עורכת מארבים בשטח, וחלקם כבר הוביל לפתיחת חקירות ולהטלת קנסות על מפריי החוק. התפישה שאנו מקדמים היא תפיסה אזורית כאשר המטרה היא לייצר הרתעה בכל המרחב ולא לאפשר למזהמים להימלט בין הרשויות השונות. בסיכום בין יו"ר האיגוד ומנכ"ל האיגוד הוחלט כי הסמכת המפקחים לטיפול בזיהום אוויר, האתגר המרכזי באזור, תחל כבר החודש כדי שבעוד מספר חודשים תהיה לאיגוד יחידה שתוכל לעזור להגברת האכיפה ותפעל יחד עם אנשי המשרד להגנת הסביבה.

6. שינוי במדיניות הציבורית,  האיגוד החל לנקוט עמדה בתקשורת באופן קבוע בנושאים העומדים על סדר היום. בנוסף מנכ"ל האיגוד ייצג את האיגוד בפני המועצה הלאומית לכלכלה, נציגי האיגוד מופיעים בפני מקבלי ההחלטות והאיגוד מגיב לחריגות בפליטות מזהמים בצורה תקיפה וחסרת פשרות, יותר מבעבר.

 

תגובות

מומלצים