אימון הציבור בסגר הנוכחי בירידה חדה

דגל ישראל הכחול לבן מחציתו נצבע בשחור, כך מביעים המוחים נגד מדיניות הממשלה, בצמתים ובגשרים, מצב הרוח בירידה והמשבר הכלכלי מאיים על רבים, סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על ירידה במצב הכלכלי, המגזר העסקי משלם מחיר כבד מאוד.

17.09.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אימון הציבור בסגר הנוכחי בירידה חדה

 

במחצית הראשונה של חודש ספטמבר עומד מדד אמון הצרכנים על 21%-, בדומה למחצית השנייה של חודש אוגוסט – 22%-. זהו שיפור לעומת המחצית השנייה של יולי שבו עמד על 32%-.

ערכי המאזנים המרכיבים את המדד במחצית הראשונה של ספטמבר 2020, לעומת המחצית השנייה של אוגוסט:

במחצית הראשונה של חודש ספטמבר, המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עומד על 28%-, לאחר שבמחצית השנייה של אוגוסט עמד על 32%-. זהו שיפור לעומת המחצית השנייה של יולי שבו עמד על 45%-.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על 4%-, בדומה למחצית השנייה של אוגוסט.

המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 30%-, בדומה למחצית השנייה של אוגוסט – 28%-. זהו שיפור לעומת המחצית השנייה של יולי שבו עמד על 46%-.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עומד על 21%-, בדומה למחצית השנייה של חודש אוגוסט – 23%-. זהו שיפור לעומת המחצית הראשונה של אוגוסט שבו עמד על 30%-.​


נתונים מסקר אמון הצרכנים למחצית הראשונה של חודש ספטמבר 17/09/2020, מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, דו-שבועי, מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, ינואר עד אוגוסט 2020.

סקר זה מתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

מאזן התשובות לשאלות הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז התשובות החיוביות הצופות שיפור לבין אחוז התשובות השליליות הצופות החמרה. חישוב המאזן אינו מביא בחשבון תשובות ניטרליות - הערכה שלא יהיה שינוי או בחירה באפשרות "לא ידוע", ומשקל הערכים הקיצוניים הוא כפול:

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים