אלוף משנה הייתם אדיב חוסייסי

הוא החניך המצטיין של כל ההכשרות והמסגרות שהיה בהן מיום גיוסו, הצטיין בכל התפקידים שהוטלו עליו, מצטיין הנשיא והרמטכ"ל, היום מועלה לדרגת אלוף משנה, הייתם אדיב חוסייסי התמנה לקצין המבצעים של הגיס הצפוני.

11.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון

אלוף משנה הייתם חוסייסי

 

עבור המשפחה של הייתם והחברה הקרובה זה לא הסתיים פה, הם מאחלים מזל טוב ובהצלחה בהמשך הדרך.

בשנת 2010 פורסמה כתבה בעניין הייתם תחת הכותרת "סא"ל היתאם חוסייסי לקחת פיקוד" בקישור

 

 

תגובות

מומלצים