בואו להיות שותפים במרחב הביוספרי בכרמל

יוזמה חדשה שמוביל האני עמאשה במרחב הטבע בכרמל שכוללת חינוך ופעילות מרחבית בחורשות ובאתרים ארכיאולוגים, לפי סקר האדם והטבע בכרמל מעל 5 מיליון תיירים מבקרים בכל שנה בטבע, האוכלוסיה המקומית בכפרים יכולה רק להרוויח מהמיזם, שימו לב לנתונים בכתבה.

20.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
בואו להיות שותפים במרחב הביוספרי בכרמל

 

שטחים ביוספרים עובדים במספר ערים בישראל ומהם מופק חינוך ופעילות רבה של בני נוער ילדים ומשפחות, בנוסף לחינוך לאדמה ושמירת הקרקע והרווח האישי מהדבר.

במפגש הגישוש הראשון לפני שיוצאים לדרך, נכחו פרופ' אוריאל ספריאל יו"ר ועדת אדם וביוספרה, ד"ר אלון לוטן  מהמארג, דוקטורנטית מהטכניון  הילה שגיא והאני עמאשה, שהציגו את המיזם במצגת מרשימה.

חשוב שהציבור יהיה שותף פעיל במיזם ויצור קשר עם האני עמאשה, כדי לצאת לדרך בקרוב.

ראשי המועצות בדאלית אל כרמל ועוספיה, נתנו הסכמה מלאה להאני להטמיע את ההליך של שותפות מלאה בין שני הכפרים, כדי לשמר את השטח הביוספרי בכרמל.

 


 

סקר האדם והטבע בכרמל מטרות הסקר אפיון מבקרי הכרמל, מידע על מידת השתתפות בפעילויות, תפיסות לגבי תרומת הטבע לרווחת האדם, ולגבי פיתוח ושימור ומוכנות כלכלית לשמור על הכרמל.

תשתית להנגשת פנאי ונופש בכרמל עלאא-דין. וחרבה סומקה , שבילי טיול - סה"כ- 524 ק"מ. מביניהם: "שביל ישראל", "שביל הבנים הדרוזים" - 226 ק"מ מהכרמל לגליל עובר ב- 18 כפרים דרוזים, 250 שבילים מותאמים לאופניים.

בממוצע תכיפות הביקורים של התושבים הדרוזים בשטחים, הפתוחים בכרמל יותר גבוהה משל התושבים היהודים 3.54 דרוזי לעומת 3.48 היהודים.

משך הביקור הממוצע של הדרוזים בטבע יותר ארוך, אבל יותר יהודים סימנו שהם מבקרים בטבע בכרמל כמה פעמים בשבוע  30% לעומת 18% מהדרוזים.

שירות חינוך ומחקר תכניות חינוכיות לחיזוק הקשר בין האדם לטבע: "אני כרמלי", 120 תלמידים מ- 17 בתי-ספר בכרמל.

"המרחב הביוספירי" תכנית בלתי פורמאלית, מאות סיורים מודרכים מטעם רט"ג, קק"ל, תנועות נוער ועבור חיילי צה"ל. כ- 700,000 תלמידים ומורים מטיילים בכרמל מדי שנה ע"פ משרד החינוך.

השראה לרוח ודת: 8 אתרים קדושים: 7 קדושים לדרוזים. 5 בשטחים הפתוחים ו-בשטחים הבנויים: אבו אברהים בדאלית אל כרמל, אבו עבדללה ומערת סידנא אלערורי בעוספיה.

משתמשים: דרוזים מכל הארץ, במוחרקה גם מאות אלפי צליינים נוצרים מדי שנה. סדנאות ופסטיבלים רוחניים למשל במרכז אום בבית אורן מהסקר: רבע מכלל הנסקרים מבצעים פעילויות דתיות/רוחניות בכרמל.

הדרוזים פי שתיים מהיהודים. 56% מהדרוזים ציינו שהם אף פעם לא השתתפו בפעילות דתית בכרמל לעומת 80% מהיהודים

 

 

תחושת מקום וזהות לדרוזים אין טריטוריה לאומית, ולכן הקרקע בה הם חיים, מייצגת עבורם את המולדת שאליה הם קשורים, הדרוזים קשורים לנוף המסורתי של הכרמל חורש טבעי רב מיני, חקלאות מעטה ורעייה.

בשנים האחרונות עצי הזית נהיו סמל של סולידריות נגד המדיניות של שתילת עצים זרים בכרמל, ולגישה לשטחים הפרטיים.

השריפה ב- 2010 חיזקה את תחושת המקום והזהות, בעקבותיה שתלו עצי זית, והחזירו רעייה, תפיסות לגבי חקלאות ורעייה היגדים מהסקר: "הייתי רוצה שתהיה יותר חקלאות בכרמל", מכלל הנסקרים מסכימים במידה רבה רבה מאוד, הדרוזים, "הרעייה היא חלק חשוב מהנוף והמסורת של הכרמל"

מכלל הנסקרים מהדרוזים 73% התושבים הדרוזים בכרמל, מעריכים את שירותי האספקה: חקלאות, מרעה, צייד, ליקוט, ושימוש בעצים להסקה, באופן מובהק יותר מאשר היהודים והמוסלמים.

תפיסות התושבים על השמורה, הביוספרית, לא יודעים שהכרמל הוכרז כשמורה ביוספרית- 83% מהמבקרים, מכלל התושבים ו- 69% מהדרוזים, "יודע פחות או יותר מהי שמורה ביוספרית"? 32% מהיהודים יודעים.

מהדרוזים. יותר דרוזים יודעים, האם נכון, שהקהילות המקומיות יהיו מעורבות בשמירה על הטבע בכרמל התכנון ופיתוח? 90% היהודים הסכימו. 75% מהדרוזים האם היית רוצה להיות חלק מקבוצות תושבים שמעורבת בשמירה על הטבע במקום מגוריך. 55% מהיהודים. 75% מהדרוזים.

מה מאיים על המערכות האקולוגיות בכרמל? ניתוח מתוך ראיונות ודיון עם בעלי עניין בכרמל בנייה למגורים בנייה לרוחב, קרקעות פרטיות בשטחים פתוחים, הפשרת שטחים חקלאיים לבנייה תכניות מתאר לא מאושרות.

פיתוח תיירותי ואתרי ספורט, בלב השטח ובחוף הים, שריפות וממשק למניעתן חשש מהצתות 60 בשנה, רסק גזם נפיץ, חוסר במרעה למניעה. איום שרפות על: סחף קרקע, מגוון ביולוגי, ורעייה חומרים דליקים, זיהום אמוניה תעשייה, ותשתיות אנרגיה הרחבת והוספת כבישים יצירת קיטוע אקולוגי איום של "כביש חוצה פארק כרמל".

שפכים ופסולת העדר מערכות ביוב, השלכת פסולת בניין ופסולת של מטיילים, ונדליזם, פעילות יתר של מטיילים ורכבים שיוצרים שבילים, זיהום, רעש וסחף, פקקים, מחסור בחניה.

 

 

מחסור במודעות אתגר לחבר את הילדים לטבע, ולהעלות את המודעות בקרב המבוגרים.

שימוש לא מקיים חקלאות עם ריסוסים ודשן, תעשייה, ובנייה ותיירות לא ירוקה.

קונפליקטים בין מנהלי השטח "אין גוף אחד שמנהל. כל אחד מנהל על פי האינטרסים שלו", "נגיסה בכרמל בשטחים שונים מכל הכיוונים ובשוליים אתר חגית קונדנסט.

מה מאיים על המערכות האקולוגיות בכרמל?

ניתוח מתוך ראיונות ודיון עם בעלי עניין בכרמל בנייה למגורים בנייה לרוחב, קרקעות פרטיות בשטחים פתוחים, הפשרת שטחים חקלאיים לבנייה תכניות מתאר לא מאושרות.

פיתוח תיירותי - ואתרי ספורט, בלב השטח ובחוף הים.

שריפות וממשק למניעתן חשש מהצתות 60 בשנה, רסק גזם נפיץ, חוסר במרעה למניעה, איום שרפות על סחף קרקע, מגוון ביולוגי, ורעייה חומרים דליקים, זיהום אמוניה תעשייה, ותשתיות אנרגיה.

הרחבת והוספת כבישים יצירת קיטוע אקולוגי איום של "כביש חוצה פארק כרמל" שפכים ופסולת העדר מערכות ביוב, השלכת פסולת בניין ופסולת של מטיילים, ונדליזם.

פעילות יתר של מטיילים ורכבים שיוצרים: שבילים, זיהום, רעש וסחף, פקקים, מחסור בחניה.

מחסור במודעות אתגר לחבר את הילדים לטבע, ולהעלות את המודעות בקרב המבוגרים.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים