בישראל הנשים חיות יותר מהגברים

לרגל יום האישה הבין לאומי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלים כי האישה הישראלית מרוצה מהחיים. שיעור הנשים הנשואות בישראל פחת בעשור האחרון, בשנת הקורונה מעל מיליון ילדים נולדו לאימהות צעירות, ל-%67 מהנשים הערביות יש רישיון נהיגה.

08.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בישראל הנשים חיות יותר מהגברים

 

בסוף שנת 2020 חיו בישראל 4,677,700 נשים, מתוכן כ-27% בנות 14-0, כ-60% בנות  64-15 וכ-13% בנות 65 ומעלה.

בסוף שנת 2018 בקרב בנות 29-25, 50.4% מהנשים באוכלוסיית היהודיות והאחרות היו נשואות, לעומת 73.0% מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו. בשנת 2008, עמד הנתון על 53.8% בקרב יהודיות ואחרות ועל 80.7% בקרב ערביות.

בסוף שנת 2018, בקרב בנות 49-45, 10.0% מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו רווקות, לעומת 11.5% מהנשים הערביות. בשנת 2008, עמד הנתון על 6.3% בקרב יהודיות ואחרות ועל 11.3% בקרב ערביות.

מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) הוא 3.01 ילדים, גבוה מהממוצע במדינות ה- OECD- 1.6.

גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון עלה מ-25.7 בתחילת שנות ה-2000 ל-27.7 בשנת 2019.

6.1% מכלל התינוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת 2019 היו של נשים רווקות, פי 2 מאז שנת 2000.

נשים רווקות נוטות ללדת לאחר גיל 30, ובמיוחד בגילים 39-35.

כ-9% מהנשים בגיל 15 ומעלה, גרות בגפן (כ-297 אלף נשים), בהשוואה לכ-8% מהגברים, בדומה לשנים קודמות. אחוז הנשים היהודיות הגרות בגפן גבוה מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן (כ-11% לעומת כ-4%, בהתאמה).

תוחלת החיים בישראל בשנת 2019 עמדה על 84.7 שנים בקרב נשים ועל 81.0 שנים בקרב גברים.

מאז המקרה הראשון של קורונה בישראל בסוף פברואר 2020 ועד ל-22 בפברואר 2021, אומתו לנגיף קורונה מספר דומה של נשים וגברים, כ-350,000 בכל מין (תושבים בלבד). מספר הנשים שנפטרו מהנגיף עד לתאריך זה - 2,359, נמוך יותר ממספר הגברים - 3,189.

54% מהנשים בנות 20 ומעלה מעריכות שמצב בריאותן 'טוב מאוד', 30% מעריכות שמצב בריאותן 'טוב'.

בשנת 2018/19 היו בישראל 122,794 ספורטאים פעילים, 23.7% מתוכם היו נשים.

בקרב תלמידי כיתות יב שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות גבוה מהשיעור בקרב בנים - 71.1% לעומת 60.2% ב-2019, בהתאמה.

בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) עמד שיעור הנשים מכלל תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות על 45.7%.

53.1% מהנשים שסיימו את לימודי התיכון בשנת תשע"א המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים, לעומת 34.6% בלבד מהגברים.

בשנת תש"ף (2019/20) למדו 327.3 אלף סטודנטים וסטודנטיות בישראל, מתוכם 193.4 אלף נשים (59.1%). לשם השוואה, בשנת תש"ל (1969/70) הנשים היו פחות ממחצית מכלל הסטודנטים (43.3%).

בשנים 2019-2014 השתתפו בממוצע בכל שנה[ 1,090 חוקרות בעלות תואר שלישי ישראליות וזרות במחקרי בתר-דוקטורט.

בשנת 2020, אחוז הנשים הבלתי מועסקות מכוח העבודה הגיע ל-4.1% לעומת 4.5% בקרב הגברים.

מאז פרוץ משבר נגיף קורונה, האחוז מכוח העבודה בממוצע לחודשים מרץ-דצמבר 2020 של הנשים הבלתי מועסקות והמועסקות שנעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה היה 17.1% מכוח העבודה, לעומת 14.8% בקרב הגברים.

בהסתכלות רחבה יותר על קבוצות נוספות שהושפעו מהמשבר נראה כי האחוז בממוצע לחודשים מרץ דצמבר 2020 של הנשים מכוח העבודה המותאם שהיו בלתי מועסקות, מועסקות שנעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, לא משתתפות בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 ולא משתתפות אחרות בכוח העבודה המעוניינות לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל קורונה הגיע ל-19.5% לעומת 16.9% בקרב גברים.

91% מהנשים המועסקות מרוצות מעבודתן (90% מהגברים), 58% מהנשים מרוצות מהכנסתן (67% מהגברים).

15% מהנשים המועסקות דיווחו כי הן 'מרוצות מאוד' מהאיזון בין בית לעבודה, ו-46% נוספות דיווחו כי הן 'מרוצות'.

ל-2.1 מיליון נשים היו רישיונות נהיגה. חלקן של הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על 44.5%.

בשנת 2020 היו הנשים 37.7% מהנפגעים ו-24.3% מההרוגים בתאונות דרכים (מסוג ת"ד מורחב, כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון).

בקרב בני זוג נשואים, מרבית עבודות הבית כגון כביסה, ניקיון ובישול, נעשות בעיקר על ידי הנשים.

25.1 אלף עומדים לדין במשפטים פליליים – שהם תושבי ישראל – קיבלו פסק דין בשנת 2018. מתוכם 2.2 אלף נשים ו-22.9 אלף גברים.

בשנת 2019, 85.7% מבני 20 ומעלה ציינו שהם מרגישים בטוחים במידה רבה או במידה רבה מאוד, ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשיכה. האחוז בקרב הגברים היה גבוה בהרבה מהאחוז בקרב הנשים (91.7% לעומת 79.6%, בהתאמה).

בקרב בנות 45-49% ,0.10 מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו רווקות, לעומת %5.11 מהנשים
הערביות. לשם השוואה, לפני עשור, בשנת 2008 ,עמד הנתון על %3.6 בקרב יהודיות ואחרות ועל
%3.11 בקרב ערביות.

ניתן לראות כי עד גילי 45-49 אחוז הרווקות הערביות נמוך יותר לעומת היהודיות, והחל מגילי 45-49
חלה מגמת היפוך ואחוז היהודיות היה נמוך יותר. ניתן לראות כי הנשים הערביות נישאות בגיל מוקדם
יותר מהיהודיות, אך יחד עם זאת, אחוז הערביות הרווקות גבוה יותר בסוף גיל הפריון.

אחוז הנשים הגרושות גבוה מאחוז הגברים הגרושים בכל קבוצות הגיל. מצב זה נובע בעיקר מהנטייה של
הגברים להינשא מהר יותר מהנשים לאחר גירושין.

חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל אוכלוסיית הנשים היה %2.13 ,לעומת %7.10 בקרב הגברים.
חלקן הגבוה של הנשים בקרב בני 65 ומעלה נובע בעיקר מתוחלת חיים גבוהה יותר מזו של הגברים.

בקרב בנות 65 ומעלה חלקן של נשים אלמנות היה %5.34 ,לעומת %5.9 בקרב הגברים. לשם השוואה,
לפני עשור, בשנת 2008 ,עמד הנתון על %3.48 בקרב נשים, ו-%0.14 בקרב הגברים.

 410,49 נשים נישאו בשנת 2018 .051,44 מתוכן )כ-%89 )נישאו לראשונה. הגיל הממוצע של הנשים
שנישאו לראשונה עמד על 9.24 ,לעומת 7.24 שנים ב-2008.

בשנת 2020 ,כ-16.1 מיליון נשים בגיל 15 ומעלה היו אימהות לילדים עד גיל 17( כ-%36 מהנשים בגיל
15 ומעלה, בדומה לשנה שעברה(. כ-%90 מאימהות אלו חיו עם בן זוג. היתר, כ-120 אלף נשים, עמדו
בראש משפחות חד-הוריות.
אחוז הנשים הערביות שהיו אימהות לילדים עד גיל 17 ,היה גבוה מאחוז הנשים היהודיות )כ-%43 ו-%35

כ-%11 מהאימהות היהודיות לילדים עד גיל 17 עומדות בראש משפחות חד-הוריות, לעומת כ-%8
מהאימהות הערביות

בשנת 2019 התנדבו כ-3.1 מיליון ישראלים, שהם %23 מבני 20 ומעלה, %21 מהנשים ו-%26 מהגברים.
שליטה בעברית של נשים ערביות

לכמחצית מהנשים הערביות )%52 ,)שליטה בינונית ומטה, בקריאה או בכתיבה בעברית )ל-%41
מהגברים הערבים(. %34 קוראות בקושי או שאינן קוראות כלל, %35 כותבות בקושי או שאינן כותבות כלל
בעברית )לעומת %23 ו-%24 מהגברים הערבים, בהתאמה נהיגה.

ל-%67 מהנשים יש רישיון לעומת %87 מהגברים, %55 מבני 20 ומעלה )כ-1.3 מיליון איש; %71 מבעלי הרישיון( נוהגים 5-7 פעמים בשבוע: %65 מהגברים, נוהגים 5-7 פעמים בשבוע, לעומת %45 מהנשים. %7 מהנשים )%10 מבעלות הרישיון( אינן נוהגות כלל, לעומת %5 מהגברים.
 

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים