בישראל נערכים למפקד האוכלוסין 2021

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. המפקד הקרוב עתיד להתבצע במהלך שנת 2021 ובו צפויים להשתתף כ- 550 אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל המהווים 6% מכלל אוכלוסיית המדינה.

25.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בישראל נערכים למפקד האוכלוסין 2021

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מתחילה בביצוע החזרה הכללית למפקד האוכלוסין 2021. בחזרה ישתתפו 52 יישובים מאזור חדרה ונצרת והיישוב הבדואי כסייפה ופזורתו בדרום הארץ.

35,000 תושבים ישתתפו במדגם ויתבקשו להשיב לשאלון המפקדי בנושאים דמוגרפיים- חברתיים וכלכליים שונים. התשובות שיספקו הנדגמים יסייעו להצלחת מפקד האוכלוסין המתוכנן להתחיל באפריל 2021.

הסטטיסטיקן הלאומי ומנכ"ל הלמ"ס, הפרופסור דני פפרמן אמר כי: "מפקד האוכלוסין והדיור הוא מיזם לאומי, בעל חשיבות ממלכתית הנוגע לכלל תושבי ישראל, מדינה לא יכולה להתקיים ללא נתונים מקיפים, איכותיים ועדכניים. מפקד האוכלוסין משקף תמונת מצב מלאה ומהימנה על כלל אוכלוסיית המדינה ומאפייניה בהיבטים דמוגרפיים - חברתיים וכלכליים יחד. החזרה הכללית תאפשר ללמ"ס להיערך טוב יותר לביצועו של מפקד האוכלוסין".

מפקד אוכלוסין נערך בישראל בממוצע פעם בעשור ותוצאותיו משמשות לתכנון ולשיפור איכות החיים של כלל תושבי ישראל. המפקד האחרון נערך בשנת 2008 והיה מפקד משולב המתבסס על נתונים ממאגרי מידע מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח. מפקד האוכלוסין 2021 יהיה המפקד השביעי המתקיים בישראל מאז קום המדינה והמפקד המשולב השני.

6% בלבד מתושבי האזור הנדגם ישתתפו בו ולראשונה גם יוכלו להשיב לשאלון באמצעות אתר אינטרנט מאובטח ולוותר על פניות טלפוניות ועל מפגש עם פוקדים.

בשנים האחרונות השקיעה הלמ"ס משאבים רבים לקראת היערכותה למפקד האוכלוסין. החזרה הכללית היא שלב מקדים שנועד לוודא תקינות המערכות התומכות ותהליכי העבודה לקראת ביצוע המפקד והיא תחל ב-28 ביוני ותסתיים ב-3 בדצמבר.

בהמשך לשינוי מתודולוגיית המפקד שביצעה הלמ"ס בשנים האחרונות, הותאם השאלון לכל נדגם
המענה על השאלון הוא אישי, אך מתייחס לכל המתגוררים במשק הבית והנתונים הנאספים בו תוך שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים כמתחייב בפקודת הסטטיסטיקה.

ניצן הכהן, האמון על עבודת השדה במפקד, אמר כי "במהלך השנים האחרונות, עבדה הלמ"ס על שינוי שיטת איסוף הנתונים על-מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים, כך שהשאלות יקוצרו וייחסכו זמן וכסף. לראשונה ניתן יהיה להשיב לשאלון המפקדי באופן דיגיטלי באינטרנט. פעולה זו תחסוך פניות טלפוניות וביקורי שטח אל הנדגמים".

 

 

תגובות

מומלצים