בפתח שנת 2018 כ- 8.8 מיליון תושבים במדינת ישראל

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-31 לדצמבר 2017 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,793 אלף תושבים, מתוכם 6,556 אלף הם יהודים ו- 1,837 אלף ערבים

31.12.2017 מאת: פורטל הכרמל
בפתח שנת 2018 כ- 8.8 מיליון תושבים במדינת ישראל

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-31 לדצמבר 2017 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,793 אלף תושבים.  (אומדני האוכלוסייה לסוף שנת 2017 הינם ארעיים ואינם כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים המתגוררת בישראל.

אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-170 אלף נפש בסוף 2016. כמו כן, אומדן האוכלוסייה אינו כולל אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ושלא דרך מעברי גבול מוכרים)

• 6,556 אלף הם יהודים (74.6% מכלל האוכלוסייה), 1,837 אלף - ערבים (20.9%) ו-400 אלף - אחרים (4.5%). (כוללים נוצרים לא-ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין.)

• במהלך שנת 2017 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.9%. 82% מהגידול נבע מריבוי טבעי  ו-18% ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

•במהלך השנה נולדו כ-180 אלף תינוקות (73.8% יהודים, 23.3% ערבים ו-2.9% אחרים).
כ-27 אלף עולים חדשים  הגיעו לישראל במהלך שנת 2017.

במהלך שנת 2017 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-165 אלף נפש, אחוז גידול של 1.9%, בדומה לאחוז הגידול השנתי בעשור האחרון. רוב הגידול (82%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי הטבעי והשאר (18%) ממאזן ההגירה הבין לאומית.

במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה 180 אלף תינוקות, כ-27 אלף עולים וכ-10 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים  ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה).

מהאוכלוסייה נגרעו כ-44 אלף נפטרים וכ-8 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.

המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (27.1%), אוקראינה (25.5%), צרפת (13%) וארה"ב (9.8%). רוב העולים, כ-20.2 אלף איש, הגיעו מאירופה (75%), כ-4.2 אלף - מאמריקה ואוקיאניה (15.0%), כ-1.4 אלף - מאסיה ( 5.1%) וכ-1.2 אלף - מאפריקה (4.3%).

באוכלוסייה היהודית 86% מהגידול נבע מריבוי טבעי, באוכלוסייה הערבית - 94% ובאוכלוסיית האחרים 23% נבע מריבוי טבעי ועיקר הגידול היה תוצאה של הגירה.

תגובות

1. عبله לפני 11 חודשים
سكان إسرائيل مش كلهن يهود

מומלצים