בשנת 2019 נישאו בישראל 396 נערות מתחת לגיל 18

בסוף 2020 חיו בישראל 3.049 מיליון ילדים בני 17-0, שהם כ-33% מאוכלוסיית המדינה, מתוכם כ-2.207 מיליון ילדים יהודים 72.4%, 737 אלף ילדים ערבים 24.2% ועוד 105 אלף ילדים 3.4% שסווגו כאחרים בלתי מסווגים.

17.11.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בשנת 2019 נישאו בישראל 396 נערות מתחת לגיל 18

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2021

 

בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-39%; בחיפה ובתל אביב-יפו הילדים הם פחות מרבע מאוכלוסיית העיר (23.2% ו-21.0%, בהתאמה).

 

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.45 בממוצע ברמה הארצית.

 

בערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש 3.90, בבני ברק – 3.59 ובירושלים – 2.93. ברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.85.

 

מרבית הילדים גרו עם שני ההורים (כ-91% מהילדים). היתר גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים במשפחה חד-הורית גרו עם אימם (88%).

 

במהלך 2019 נישאו בישראל 396 נערות מתחת לגיל 18, כ-94% מהן היו מוסלמיות.

 

בשנת 2020 נולדו 177,307 יילודים. שיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-2.90 ילדים בממוצע לאישה.

 

בשנת 2020 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו עמד על 196 נערות, מתוכן 152 מוסלמיות ו-37 יהודיות. עבור רובן (כ-91%) הייתה זו לידתן הראשונה.

 

בשנת תש"ף (2019/20) ביקרו 651,274 ילדים בגילים 7-0 בגני ילדים עירוניים וציבוריים בפיקוח משרד החינוך ובמעונות היום, מתוכם 18% ערבים.

 

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) למדו בחינוך היסודי ועל-יסודי כ-1.880 מיליון תלמידים.

 

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) ובמעבר לתשפ"א (2020/21) עמד אחוז נשירת התלמידים בכיתות ז-יב על 1.7%.

בשנת תשפ"א (2020/21), 3,068 בני נוער (בגילי 17-12, כולל) למדו לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לאוכלוסייה זו מאפיינים ייחודיים: 88.1% מהם היו יהודים, 81.8% למדו מקצוע בתחומי המדעים וההנדסה, 66.6% היו בנים, 69.1% למדו באוניברסיטה הפתוחה ו-43.2% מהם גרו ביישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (10-8).

 

בשנת תש"ף (2019/20) עמד מספר הספורטאים הפעילים בגיל 18-7 על 87,407 שהם 65.2% מכלל הספורטאים הפעילים בכל הגילים.

 

בשנת 2020, 7.8% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-223 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 3.9% באוכלוסייה היהודית ו-19.9% באוכלוסייה הערבית.

 

בשנת תש"ף (2019/20) נפתחו תיקים פליליים ל-6,516 בני נוער בגיל 18-12.

 

בשנים 2019-2005 מספר הקטינים שעמדו לדין ירד באופן משמעותי מ-5,280 קטינים ל-2,561 קטינים בשנת פסק דין 2019 (ירידה של 48.5%).

 

בשנת 2020, כ-13% (כ-397 אלף) מכלל הילדים בין 0–17 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי. שיעור הרשומים בני 0–17 באוכלוסייה הערבית – 183 ל-1,000 ילדים, היה גבוה מהשיעור באוכלוסיית היהודים והאחרים – 111 ל-1,000 ילדים.

 

בשנת 2020, הושמו במסגרות רווחה כ-116.4 אלף ילדים בני 0–17. שיעורם כ-38 ל-1,000 נפש, והם היו כ-44% מכלל המושמים במסגרות רווחה.

 

בשנת 2020 היו בישראל 24,284 ילדים בני 17-0 עם אחת או יותר מהמוגבלויות האלה: ילדים עם עיוורון  לקות ראייה הזכאים לתעודת עיוור, ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים על הרצף האוטיסטי. מתוכם, ל-218 ילדים הייתה גם מוגבלות שכלית התפתחותית וגם עיוורון/לקות ראייה.

 

לפי דיווחי המשטרה, בחודשים ינואר-ספטמבר 2021, נפגעו בתאונות דרכים 1,509 ילדים בגיל 14-0, שהם 10.1% מהנפגעים. במספר הילדים שנפגעו חלה עלייה של 15.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020, אז נפגעו 1,305 ילדים שהיו 9.7% מהנפגעים.

 

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים