תגובת המועצה הדתית הדרוזית לדוח תיקון תקנות ומוסדות

לפרסום שלנו והשאלה מדוע הוסתר 12 שנה מהציבור דו"ח תקנות העדה הדרוזית? והאם מסקנות הדוח יושמו ? שיח' מוופאק טריף באמצעות עו"ד ראיד שנאן מגיבים "הדוח לא הוסתר ופורסם באתר משרד הפנים"אין התייחסות למימוש התקנות.

11.10.2017 מאת: פורטל הכרמל
תגובת המועצה הדתית הדרוזית לדוח תיקון תקנות ומוסדות

באזכרה השנתית לשיח' אמין טריף בגוליס 2017

בעקבות חשיפת פורטל הכרמל בעניין דוח כל כך חשוב שבא לסדר את מוסדות העדה הדרוזית בישראל הדוח הונח בצורה לא מבוקרת במשך שנים בסיוע משרדי הממשלה באתר שרק בעלי קוד אישי יכלו לגשת לדוח ולעיין בו בנוסף לאותם עותרים שקבלו לידם את הדוח ולא עשו בו שימוש אפקטיבי למען האוכלוסיה הדרוזית.

הפנינו את השאלות לראש ההנהגה הדתית הדרוזית שיח' מוופאק טריף בעניין ולהל"ן התגובה במלואה:

1. הדו"ח הוכן על פי החלטת ראש הממשלה ממרס 2004 (מי שהיה אז בתחום אחריותו המועצה הדתית הדרוזית).  הדוח עצמו הוגש לראש הממשלה, בהיותו השר האחראי, במרס 2005. 

2. הכנת הדו"ח וגיבוש המלצות נבעו בשל צורך לבחינת תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), תשנ"ו - 1995 על פי פסיקה קודמת של בג"צ. 

3. יובהר כי הדו"ח לא הוגש לראש העדה ולמועצה הדתית הדרוזית, אלא לראש הממשלה. בעניין זה, נפנה אותך למבוא של הדו"ח, ובעיקר לעמ' 3-6 שם הובאו הדברים בהרחבה. 

4. ראש העדה והמועצה הדתית הדרוזית יודעים על הדו"ח כפי שכל אחד ואחת מבני העדה יודעים עליו והם לא היו אמורים לבצע כל פעולה בעקבות הגשת הדוח אלא הדרג המיניסטריאלי. קריאה פשוטה של כתב המינוי ושל המבוא לדוח מראה זאת מפורשות. 
 
5.  בניגוד גמור לנטען בכתבה, הדו"ח לא הוסתר מעיני הציבור. עבודות הוועדה לוותה במעורבות ציבורית, כאשר בפני הוועדה הופיעו כ - 90 מבני העדה הדרוזית, בעקבות קול קורא שפורסם בעניין בעיתונות הערבית והעברית זאת בנוסף למאות פניות שהוגשו בכתב.  

5. הדו"ח אשר הוגש כאמור, במרס 2005 והכיל המלצות לדרג המינסטריאלי אשר היה אמור להכריע בהמלצות הדו"ח (האחריות המיסנטריאלית עברה ממשרד ראש הממשלה למשרד הפנים). 

6. הדו"ח פורסם במשך שנים רבות באתר האינטרנט של משרד הפנים - רצ"ב קישור לאתר הישן של משרד הפנים, אשר מראה על פרסום הדו"ח באתר. 
https://www.moin1.gov.il/Apps/PubWebSite/pagebyitem.nsf/WebPage?OpenForm&topic=6W9D9B6_2_6W9DAU6

7. כאמור, הדו"ח גיבש המלצות לראש הממשלה (כאשר בהמשך נכנס בנעליו שר הפנים). שר הפנים הוא זה אשר אחראי על גיבוש עמדה ביחס לדו"ח והמלצותיו. שר הפנים , בזמנו מאיר שטרית, החליט בעקבות הגשת הדו"ח להתקין תקנות חדשות בשנת 2009, אשר מהן ניתן ללמוד אילו המלצות קיבל ואילו לאו. 
 
8. חשוב להדגיש כי הנושא עלה מפורשות במסגרת בג"ץ 926/08, כאשר בהתאם להחלטה מיום 19/11/2008, קיבלו העותרים עותק מהדו"ח וכן ניתנה החלטה בדבר פרסמו לעיון הציבור. ( רצ"ב העתק מההחלטה). 

לסיכום הדו"ח כן הובא לידיעת הציבור בזמנו, כן הובא לידיעת קבוצת עותרים לבית המשפט העליון, כך שכל טענה בדבר הסתרת הדוח מן הציבור אין לה שחר.

קישור לפרסום בפורטל הכרמל למה הוסתר 12 שנה מהציבור דו"ח תקנות העדה הדרוזית בקישור

תגובות

9. דרוזיי לפני 9 חודשים
עם של בובות מפגרים
8. ا.ع לפני 9 חודשים
الرئاسه الر حيه اكبر شرام....
7. צעירה מהכרמל לפני 9 חודשים
מנהגות אפס
6. מבין עניין לפני 9 חודשים
לכל המגיבים מהבטן
5. אישה לפני 9 חודשים
אין שקיפות אין שוויון בעדה
4. אייל לפני 9 חודשים
בסוף שואלים למה אנחנו נראים כך?
3. דורזי צפוני לפני 9 חודשים
מקומם מאוד
2. אייל לפני 9 חודשים
חבורה של....
1. כמאל לפני 9 חודשים
משפחה ///

מומלצים