החייבים בהוצאה לפועל לפי מקום המגורים

בחלוקת האוכלוסיות השונות למעמדות כלכליים לפי רמות הכנסה, עלה כי החייבים הם בעיקר גברים בגילאי הביניים, רובם מהפריפריה בדגש על הצפון. כ-%50 מהחייבים עובדים. חלקם של הלא יהודים באוכלוסיית החייבים גדול מחלקם היחסי באוכלוסייה.

03.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
החייבים בהוצאה לפועל לפי מקום המגורים

יש שוני במאפיינים החברתיים-כלכליים של החייבים באוכלוסיות שונות, במדינת ישראל, וניתן להפיק תובנות מנתונים מנהליים על האוכלוסיות השונות.

רשות האכיפה והגבייה מפרסמת מחקר חדש המאפיין את החייבים בהוצאה לפועל לפי המעמד החברתי כלכלי של מקום מגוריהם.

במחקר נבדקו, בין היתר: גיל, מין, אזור גאוגרפי, מגזר, מצב משפחתי ועוד. 

מחקר המאפיין את החייבים לפי המעמד החברתי כלכלי של מקום מגוריהם: "במגזר היהודי לא נמצאה התאמה בין הרמה החברתית-כלכלית לבין אחוז החייבים. אחוז החייבים באשכול 1 הנמוך (4.4%) דומה לאחוז החייבים באשכול 9 הגבוה (4.2%)" "באשכולות 1-2 בהם קיים ייצוג מוגבר של יישובים בעלי צביון חרדי לעומת אשכולות אחרים התגלה אחוז חייבים נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית"

לציון עשור להקמת רשות האכיפה והגבייה מפרסמת הרשות מחקר חדש, המאפיין חייבים של ההוצאה לפועל לפי המעמד החברתי כלכלי של מקום מגוריהם.

המחקר, שנערך על ידי מנהל תחום סטטיסטיקה באגף לתכנון ומדיניות ברשות, רפי גולן, בהנחיית מנהלת האגף, רבקה אהרוני, נועד לספק תובנות עיקריות ולאפיין את החייבים ברשות האכיפה והגבייה.

המשמעויות של תובנות אלו לגבי אוכלוסיות החייבים יכולות בראש ובראשונה לסייע לקובעי המדיניות בתכנון מדיניות ואסטרטגיה בנושאים שונים של אכיפה וגבייה.

המחקר מתבסס על נתונים מנהליים אשר כוללים את כלל אוכלוסיית החייבים הפרטיים. באמצעות שימוש בכתובת מגורי החייב, ניתן היה להקביל את היישוב בו מתגורר החייב לנתונים המפורסמים לציבור הרחב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתונים שעלו מהמחקר

התנהלות כלכלית לא נכונה, אבטלה או אובדן הכנסה של אחד מבני הזוג, אלה הן הסיבות העיקריות בגללן נקלעים חייבים אל תוך הסבך האפל של מערכת ההוצאה לפועל.

מרבית החייבים הללו נעזרו בשירותיו של עורך דין במהלך ההסתבכות, ולמרות זאת הם אינם מודעים לעומק הבור הכלכלי אליו הם נקלעו.

החייבים מופו לפי אזורים גאוגרפים, התפלגות גילאים, מגדר, מצב משפחתי, שיוך לענף כלכלי, תעסוקה, כמות התיקים לחייב, הגבלות לחייב ונתונים נוספים. 

מרבית החייבים הם גברים, שיעור הגברים החייבים הוא 61% לעומת שיעורם באוכלוסייה העומד על 49%, בעוד הנשים החייבות מהוות 39% לעומת חלקן באוכלוסייה העומד על 51%.

40% מהגברים החייבים לא השלימו 12 שנות לימוד, בקרב הנשים החייבות נמצא כי 27% לא השלימו 12 שנות לימוד.

 מחציתם של החייבים משתכרים פחות מ-6,000 שקל לחודש.

 

תגובות

מומלצים