המוסלמים בישראל 1.598 מיליון

מצב האוכלוסייה המוסלמית בישראל לפי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירידה בילודה, רוב האוכלוסייה צעירה, יותר נשים עובדות, הריכוז הגדול של מוסלמים באזור ירושלים, מצב החינוך טעון שיפור משמעותי ונמצא בפיגור בהשוואה לאוכלוסייה היהודית.

16.08.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המוסלמים בישראל 1.598 מיליון

 

​בסוף שנת 2018 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.598 מיליון נפש, שהם 17.8% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 37 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2017.

בשנת 2018 היו באוכלוסייה המוסלמית כ-316 אלף משקי בית, שהם כ-12% מכלל משקי הבית בישראל.

אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2018 עמד על 2.3%, ירידה קלה לעומת השנה שעברה (2.5%).

בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים, 337 אלף, שהם 21.1% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.6% מכלל תושבי העיר.

האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה – 33.8% ואחוז בני 65 ומעלה נמוך - 4.2%.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-3.37 ילדים לאישה בשנת 2017 ל- 3.20 ילדים לאישה בשנת 2018, בהשוואה ל-3.17 ילדים לאישה יהודייה, 2.06- לאישה נוצרייה ו-2.16 - לאישה דרוזית.

כ-32% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.

לכל הנתונים

תגובות

מומלצים