השכלת ההורים קובעת את עתיד הילדים

להשכלת ההורים יש גם קשר להשתכרות ילדיהם, ליותר מ-60% מהישראלים שלפחות אחד מהוריהם לא למד כלל, אין תעודת בגרות, שיעור האקדמאים בקרב בני 30 ומעלה עולה, ככל שהשכלת הוריהם גבוהה יותר.

29.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
השכלת ההורים קובעת את עתיד הילדים

 

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שיעור האקדמאים (בקרב ישראלים בני 30 ומעלה) עולה ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר. גם ההכנסה הממוצעת לנפש עולה ככל שעולה השכלת ההורים.

בקרב בני 30 ומעלה

ליותר מ-60% מבני 30 ומעלה שהוריהם לא למדו כלל (האב, האם או שניהם), אין תעודת בגרות.

שיעור האקדמאים בקרב בני 30 ומעלה עולה ככל שהשכלת הוריהם גבוהה יותר.

51% מבני 30 ומעלה שאביהם עבד במשלח יד אקדמי, מועסקים גם הם במשלח יד אקדמי.

להשכלת ההורים יש קשר גם להכנסת משק הבית. ההכנסה הממוצעת לנפש גבוהה יותר ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר.

בקרב בני 20 ומעלה

שיעור העצמאים גבוה יותר, בקרב מי שהוריהם עבדו כעצמאים:

22% מאלה ששני הוריהם עצמאים, הם עצמאים

20% מאלה שאחד מהוריהם היה עצמאי

13% מאלה ששני הוריהם לא היו עצמאים.

29% מהחרדים מעידים כי גדלו בבית לא חרדי בהיותם בני 15.

22% מהחילונים גדלו בבית לא חילוני בהיותם בני 15.

19% מהיהודים מדווחים כי כיום הם דתיים פחות ממה שהיו בעבר; 3% מהמוסלמים.

18% מיהודים מדווחים כי כיום הם דתיים יותר ממה שהיו בעבר; 31% מהמוסלמים.  

בקרב בני 30 ומעלה

ליותר מ-60% מבני 30 ומעלה שהוריהם לא למדו כלל (האב, האם או שניהם), אין תעודת בגרות.

שיעור האקדמאים בקרב בני 30 ומעלה עולה ככל שהשכלת הוריהם גבוהה יותר.

51% מבני 30 ומעלה שאביהם עבד במשלח יד אקדמי, מועסקים גם הם במשלח יד אקדמי.

להשכלת ההורים יש קשר גם להכנסת משק הבית. ההכנסה הממוצעת לנפש גבוהה יותר ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר.

בקרב בני 20 ומעלה

שיעור העצמאים גבוה יותר, בקרב מי שהוריהם עבדו כעצמאים:

22% מאלה ששני הוריהם עצמאים, הם עצמאים

20% מאלה שאחד מהוריהם היה עצמאי

13% מאלה ששני הוריהם לא היו עצמאים.

29% מהחרדים מעידים כי גדלו בבית לא חרדי בהיותם בני 15.

22% מהחילונים גדלו בבית לא חילוני בהיותם בני 15.

19% מהיהודים מדווחים כי כיום הם דתיים פחות ממה שהיו בעבר; 3% מהמוסלמים.

18% מיהודים מדווחים כי כיום הם דתיים יותר ממה שהיו בעבר; 31% מהמוסלמים.  


במסגרת הסקר, כל משיב נשאל על משלח היד שלו בהתאם לתיאור מפורט של העיסוק שלו במקום עבודתו, וגם על העיסוק של אביו ואמו כשהיה בגיל 15.

נמצא מתאם בין רמת התעסוקה של הפרט לרמת התעסוקה של הוריו. ככל שההורים היו בעלי עיסוק שדרש רמת מיומנות גבוהה יותר, לילדיהם יש סיכוי גבוה יותר לעסוק במשלחי יד הדורשים רמת מיומנות גבוהה יותר.

%51 מבני 30 ומעלה שאביהם עבד במשלח יד אקדמי, מועסקים גם הם במשלח יד אקדמי. שיעור דומה
%48 נמצא גם בקרב מועסקים שמשלח היד של אמם היה אקדמי.

שיעור המועסקים במשלח יד אקדמי, נמוך יותר בקרב מועסקים שאביהם או אימם לא עסקו במשלח יד אקדמי. כמו כן, כחמישית בלבד מהמועסקים שאביהם ו/או אימם היו עובדים בלתי מקצועיים, מועסקים כיום במשלח יד אקדמי.

בקרב כלל המועסקים בני 20 ומעלה שיעור העצמאים הוא כ-%14  כ-530 אלף.

בקרב מי שהוריהם עבדו כעצמאים, שיעור העצמאים גבוה יותר: בקרב מי ששני הוריו היו עצמאים - %22 הם עצמאים; בקרב מי שאחד מהוריו היה עצמאי - %20 הם עצמאים; בקרב מי שהוריו לא עבדו כעצמאים, שיעור העצמאים הוא %13.


שינויים במידת הדתיות במהלך החיים בקרב יהודים

%10 מהיהודים מגדירים את עצמם חרדים; %11 - דתיים; %13 - מסורתיים דתיים; %22 - מסורתיים לא כל-כך דתיים; %43 - לא דתיים, חילונים.

מידת הדתיות בבית ההורים בגיל 15

%29 מהחרדים מעידים כי גדלו בבית לא חרדי בהיותם בני 15 .כ-%22 מהחילונים לא גדלו בבית חילוני בהיותם בני 15 

%19 מבני 20 ומעלה מדווחים כי כיום הם דתיים פחות ממה שהיו בעבר כ-830 אלף איש: %4 מהדתיים, %16 מהמסורתיים דתיים, %26 מהמסורתיים לא כל כך דתיים ו-%25 מהחילונים מדווחים כי כיום הם דתיים פחות ממה שהיו בעבר.

שיעורים גבוהים של יהודים שנעשו דתיים פחות ממה שהיו בעבר, 34% נמצאו בקרב בני 30-( 23 )ובקרב אלה שגדלו בבית דתי %30.

%18 מיהודים בני 20 ומעלה, מדווחים כי כיום הם דתיים יותר ממה שהיו בעבר כ- 780 אלף איש: %39 מהחרדים, %42 מהדתיים, %30 מהמסורתיים-דתיים, %17 מהמסורתיים לא-כל כך דתיים ו-%4 מהחילוניים.

שיעורים גבוהים של יהודים שנעשו דתיים יותר ממה שהיו בעבר נמצאו בקרב בעלי הכנסה ממוצעת לנפש נמוכה %28 ובינונית %24% . 20 מעולי 1990 ואילך מבריה"מ לשעבר, נעשו דתיים יותר ממה שהיו בעבר. %63 מבני 20 ומעלה לא שינו את מידת דתיותם במהלך חייהם.

חוזרים בתשובה

כ-000,250 מבני 20 ומעלה שהם %7.5 מהאוכלוסייה היהודית בגיל זה, מגדירים את עצמם "חוזרים בתשובה": %20 מהחרדים מגדירים את עצמם "חוזרים בתשובה", %21 מהדתיים ו-%8 מהמסורתיים-דתיים.

%32 מהחוזרים בתשובה גדלו בבית חילוני, %20 - בבית מסורתי-לא כל כך דתי, %30 - בבית מסורתי-דתי ו-%15 - בבית דתי. %69 מהחוזרים בתשובה הם ילידי ישראל ו-%24 נולדו ביבשת אירופה או ביבשת אמריקה.

שינויים במידת הדתיות במהלך החיים בקרב מוסלמים

%71 מהמוסלמים מגדירים את עצמם דתיים מאוד ודתיים, %22 - לא כל-כך דתיים ו-%7 - לא דתיים.

%31 מהמוסלמים בני 20 ומעלה כ-255 אלף איש מדווחים כי כיום הם דתיים יותר ממה שהיו בעבר.

ההתחזקות הדתית מאפיינת את הנשים המוסלמיות יותר מהגברים המוסלמים: %39 מעידות על עצמן כי הפכו לדתיות יותר במהלך חייהן, בהשוואה ל-%23 מהגברים. התחזקות בדת בקרב המוסלמים מאפיינת יותר מבוגרים מאשר צעירים: %27 מבני 20-29% ,31 מבני 30-64 ו-%44 מבני 65 ומעלה, נעשו דתיים יותר במהלך חייהם.

%3 מהמוסלמים, מדווחים כי כיום הם דתיים פחות ממה שהיו בעבר.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים