חורפיש מתבגרת יותר נכים ויותר חייבים בהוצל"פ

הנתונים סוף השנה של הכפר הדרוזי חורפיש, מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים, חורפיש נמצאת במצב כלכלי ירוד כאשר רוב העובדים הם שכירים, מספר גדול של נכים ומקבלי אבטחת הכנסה, ועליה באחוז החייבים בהוצאה לפועל.

19.11.2021 מאת: אמילי חלבי
חורפיש מתבגרת יותר נכים ויותר חייבים בהוצל"פ

 

לפי סקר הכפרים שערכו רשויות המנדט בשנת 1945, מנתה האוכלוסייה בכפר 830 תושבים, היום אוכלוסיית הכפר מונה 6,563 תושבים.

 

תושביו של הכפר הם דרוזים ברובם, אך יש בו גם מספר קטן של תושבים נוצרים קתולים ומספר מועט של מוסלמים, דרוזים 96.1% , נוצרים 3.3% , מוסלמים 0.3% , אחרים 0.3%

 

האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.2%‏  לחורפיש דירוג של 4 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי.

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ט (2018-‏2019) היה 91.2%.

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2018 היה 7,179 ש"ח (ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח).

 

מתוך כלל התושבים בחורפיש 11% חייבים בהוצאה לפועל.

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

 

 

  אוכלוסייה התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ אוכלוסייה  6,563 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 2,063 2,959,794 32.7% 33%
בגיל עבודה 3,783 4,755,719 59.9% 53%
קשישים 471 1,252,083 7.5% 14%

 

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/09/2021

 

 

  מספר תושבים התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ תושבים 6,515 9,184,557 100% 100%
כללית 4,356 4,734,080 66.9% 51.5%
לאומית 1,267 709,290 19.4% 7.7%
מכבי 127 2,477,352 1.9% 27%
מאוחדת 765 1,263,835 11.7% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/09/2021

 

 

  מספר מבוטחים התפלגות
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
סה''כ מבוטחים 4,301 6,092,887 100% 100%
שכירים 2,354 3,431,909 54.7% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 108 91,630 2.5% 1.5%
עצמאים 399 491,107 9.3% 8.1%
אחר 1,656 2,261,501 38.5% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

 

 

  חורפיש ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 10,101 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 5,760 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 33.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.0 2.1

 

 

מקבלי גימלאות

 

 

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חורפיש ארצי חורפיש ארצי
אבטלה 57 127,240 0.9% 1.4% 01/09/2021
אזרח ותיק 346 1,016,238 5.5% 11.3% 01/09/2021
אזרח ותיק ושאירים 445 1,106,723 7.1% 12.3% 01/09/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 49 193,989 0.8% 2.2% 01/09/2021
דמי לידה 13 8,838 0.2% 0.1% 01/09/2021
דמי פגיעה *** 5,030 0.1% 0.1% 01/09/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 54 74,358 0.9% 0.8% 01/09/2021
ילד נכה 36 85,956 0.6% 1% 01/09/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,025 3,038,887 32.1% 33.9% 01/10/2021
מזונות *** 12,291 0% 0.1% 01/09/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 61 218,305 1% 2.4% 01/10/2021
ניידות 38 47,682 0.6% 0.5% 01/09/2021
נכות כללית 192 280,175 3% 3.1% 01/09/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 11 68,745 0.2% 0.8% 01/09/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,012 1,242,483 16.1% 13.9% 01/10/2021
סיעוד 149 273,426 2.4% 3% 01/07/2021
שאירים 99 90,485 1.6% 1% 01/09/2021
שירותים מיוחדים לנכים 61 72,007 1% 0.8% 01/09/2021


 

תגובות

מומלצים