חיים בצל המינוס

26% מאלה שהיו באוברדראפט קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגה מהמסגרת, 22% דיווחו שהיו במצב של משיכת יתר 10 חודשים או יותר בשנה האחרונה, ל-5% ממשקי הבית נחסם החשבון לפחות פעם אחת, הערבים היו באוברדרפט לפרקי זמן ממושכים יותר מהיהודים.

10.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חיים בצל המינוס

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הבעלות של משקי הבית על נכסים פיננסים על פי נתוני שנת 2018, ולפיהם פחות ממחצית ממשקי הבית דיווחו על אוברדראפט לפחות בחודש אחד מבין 12 חודשי השנה האחרונה לסקירה, ומנגד לשליש ממשקי הבית יש הלוואות שאינן קשורות למשכנתאות.

חשבון בנק

ל-2.5% ממשקי הבית, אין חשבון בנק (69.4 אלף משקי בית שבהם 242.4 אלף נפשות). בקרב משקי הבית הערבים ל-13% אין חשבון בנק לעומת פחות מ-1% בקרב משקי הבית היהודיים.

42% ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק, היו במצב של משיכת יתר ("אוברדרפט") בחשבונם לפחות חודש אחד במהלך השנה האחרונה (1.1 מיליון משקי בית, שבהם 4 מיליון נפשות). 22% דיווחו שזהו מצבם בדרך כלל ושהיו במצב של משיכת יתר 10 חודשים או יותר בשנה האחרונה.

26% ממשקי הבית שהיו במשיכת יתר קיבלו לפחות פנייה אחת מהבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי בשנה האחרונה (295 אלף משקי בית שבהם 1.1 מיליון נפשות).

ל-5% ממשקי הבית שהיו במשיכת יתר נחסם החשבון לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה (60 אלף משקי בית שבהם 243.5 אלף נפשות).

51% ממשקי הבית הערביים דיווחו שלאף אחד מבני משק הבית אין כרטיס אשראי, לעומת 11% ממשקי הבית היהודיים.

משכנתא

27% ממשקי הבית דיווחו שיש להם משכנתא (740 אלף משקי בית שבהם 2.96 מיליון נפשות).

ל-31% ממשקי הבית היהודיים יש משכנתא לעומת 4% ממשקי הבית הערביים.

כמעט מחצית (44%) מהמשפחות שיש להן ילדים וגיל הילד הצעיר קטן מ-18 הם בעלי משכנתא, וכך גם שליש (27%) מהמשפחות עם הורה יחיד.

חסכונות

66% ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקרן פנסיה (1.78 מיליון משקי בית), ומחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקופת גמל.

ל-87% ממשקי הבית בחמישון העליון לפי הכנסה לנפש סטנדרטית יש חיסכון בקרנות פנסיה, פי 2.6 ממשקי בית בחמישון התחתון (34%).

28% ממשקי הבית דיווחו שיש להם תוכנית חיסכון; ל-38% ממשקי הבית בחמישון העליון יש תוכנית חיסכון, פי 2.9 ממשקי הבית בחמישון התחתון (13%).

 

תגובות

מומלצים