יהודים עוזרים לבן משפחה בשיעור גבוה יותר מערבים

סקר שנערך ע"י החברה המרכזית לסטטיסטיקה בדק את שיעור נותני העזרה ללא קבלת תמורה בקרב אזרחי ישראל ומצא כי 79% מנותני העזרה אינם גרים עם קרוב המשפחה שלו הם עוזרים. ב-24% מהמקרים, הסיוע הוא בטיפול אישי, 20% מהגברים ו-23% מהנשים עוזרים לבן משפחה.

16.10.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יהודים עוזרים לבן משפחה בשיעור גבוה יותר מערבים

 

נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: עזרה לבן משפחה עם מחלה או מוגבלות

21%, כ-1.2 מיליון איש, נותנים עזרה ללא תמורה כספית לקרוב משפחה עם מחלה או מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית הנמשכת 6 חודשים או יותר. 39% מהם עוזרים ליותר מקרוב משפחה אחד. כך עולה מסקר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מנתוני הסקר כי 79% מנותני העזרה אינם גרים עם קרוב המשפחה שלו הם עוזרים. ב-24% מהמקרים, הסיוע הוא בטיפול אישי כגון רחצה, הלבשה, אכילה: 16% מהגברים ו-30% מהנשים עוזרים בטיפול אישי.

מחצית (50%) מנותני העזרה, עושים זאת עד 7 שעות בשבוע. היתר, עוזרים יותר מ-7 שעות או מספר שעות לא קבוע.5% עוזרים בכל יום במשך כל היום.

20% מהגברים ו-23% מהנשים עוזרים לבן משפחה. יהודים עוזרים בשיעור גבוה יותר מערבים (23% ו-15% בהתאמה), שכיחות מתן עזרה לבן משפחה עולה עם הגיל, 15% מבני 24-20 נותנים עזרה לעומת 32% מבני 59-55. בגיל 65 ומעלה יורד השיעור ל-11% בקרב בני 75 ומעלה.

בני 20 ומעלה העוזרים לבן משפחה עם מחלה או מוגבלות, לפי גיל, אחוזים, 2019

בקרב היהודים: שיעור החרדים הנותנים עזרה לקרוב משפחה הוא הגבוה ביותר ועומד על 34%; לעומת 26% מהדתיים שנותנים עזרה; 22% מהמסורתיים; 20% מהחילונים. 17% מאלה שלא נולדו להם ילדים נותנים עזרה לקרוב משפחה, לעומת 25% מאלה שנולדו להם 5 ילדים ויותר.

מאפייני תעסוקה והשכלה
22% מהמועסקים נותנים עזרה לבן משפחה, בדומה לשיעור בקרב הבלתי מועסקים. 19% מאלה שאינם שייכים לכוח העבודה נותנים עזרה.

13% מהמועסקים הנותנים עזרה, מדווחים על פגיעה בעבודה עקב מתן העזרה – 44% מהם הפסידו ימי עבודה ו-46% נוספים הפסידו שעות עבודה או צמצמו היקף משרה.

שיעור נותני העזרה דומה ברמות ההשכלה השונות: 20% ממסיימי 12 שנות לימוד או פחות; 21% מבעלי תעודת בגרות או תעודה על-תיכונית; 23% מבעלי תואר אקדמי.

מצב בריאות

13% מנותני העזרה לבן משפחה מעריכים את מצב בריאותם כ'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב'. מרבית העוזרים (62%) צורכים תרופות במרשם רופא, כמחצית (49%) נזקקו בשנה האחרונה לטיפול רפואי.

מצב כלכלי

30% מנותני העזרה לבן משפחה אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות (בדומה ליתר האוכלוסייה); 36% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי.

השפעת מתן העזרה

29% מנותני העזרה חשים כי מתן העזרה מכביד עליהם: 9% במידה רבה ו-20% במידה מסוימת.

ניכר כי נשים חשות כך יותר מגברים – כשליש (34%) מהן חשות שהטיפול מכביד עליהן, לעומת 23% מהגברים.

יחס קרבה של מקבל העזרה: 48% נותנים עזרה להורה; 15% – לאח או אחות; 9% – לבנם או בתם; 7% לסבא או סבתא; 6% לבן או בת זוג.

45% מהנותנים עזרה לקרוב משפחה, מסייעים לו בשל קשיים הנובעים מגיל מבוגר: 36% – עקב קשיים בתפקוד פיזי או בניידות, הנובעים מגיל מבוגר; 14%– עקב קשיים בתפקוד המנטלי או הקוגניטיבי, הנובעים מגיל מבוגר (ייתכן סיוע משתי הסיבות).

22% נותנים עזרה לקרוב עם מחלה או בעיה בריאותית; 14% בשל נכות או מוגבלות שאינה תוצאה של גיל; 13% עקב מוגבלות נפשית, תקשורתית או שכלית-התפתחותית.

 

תגובות

מומלצים