ינוח גת סימן לדאגה

מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, עולה שמספר התושבים בינוח גת בגליל 6500, הדו"ח מסמן שהאוכלוסיה חיה במצב בינוני ומטה, השכירים מעל שישים אחוז, שהשכר מגיע עד 8000 ש"ח, הילדים בכפר מהווים רבע מהתושבים.

22.04.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ינוח גת סימן לדאגה

ניתן לעיין בנתונים של שני הכפרים ולשים לב לחתך החברתי שנתון לדאגה, אין התפתחות מבחינה כלכלית.

אוכלוסייה התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,500 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 2,237 2,908,328 34.6% 33.1%
בגיל עבודה 3,837 4,677,287 59.3% 53.2%
קשישים 393 1,212,327 6.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2019

  מספר תושבים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ תושבים 6,537 8,823,380 100% 100%
כללית 5,523 4,572,345 84.5% 51.8%
לאומית 38 723,271 0.6% 8.2%
מכבי 779 2,303,030 11.9% 26.1%
מאוחדת 197 1,224,734 3% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
סה''כ מבוטחים 4,303 6,621,598 100% 100%
שכירים 2,691 3,683,535 62.5% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 44 51,123 1% 0.8%
עצמאים 161 280,555 3.7% 4.2%
אחר 1,451 2,657,508 33.7% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  יאנוח-ג'ת ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,328 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,233 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יאנוח-ג'ת ארצי יאנוח-ג'ת ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,044 1,023,953 16.1% 11.6% 01/03/2019
אזרח ותיק 838 929,590 12.9% 10.6% 01/03/2019
שאירים 206 94,363 3.2% 1% 01/03/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 42 195,826 0.6% 2.2% 01/03/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 65 74,906 1% 0.9% 01/12/2018
סיעוד 57 180,254 0.9% 2% 01/12/2018
מזונות *** 14,699 0% 0.2% 01/03/2019
אבטלה  43 70,068 0.7% 0.8% 01/12/2018
נכות כללית 214 256,852 3.3% 2.9% 01/03/2019
שירותים מיוחדים לנכים 60 64,017 0.9% 0.7% 01/03/2019
ילד נכה 45 65,604 0.7% 0.7% 01/03/2019
ניידות 44 44,508 0.7% 0.5% 01/03/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 996 1,198,994 15.3% 13.6% 01/03/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 114 208,905 1.8% 2.4% 01/03/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,140 2,919,949 32.9% 33.2% 01/03/2019
דמי לידה  11 11,062 0.2% 0.1% 01/03/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 29 60,892 0.4% 0.7% 01/03/2019
דמי פגיעה  *** 5,626 0.1% 0.1% 01/03/2019

 

מצאתם טעות, פנו למייל המערכת editor@karmelp.co.il או לשלוח הודעה לטל 0545823934

 

תגובות

1. מן הישוב לפני 1 שנה
(מיעוטים)

מומלצים