ירידה במספרי הגירושין וסכסוכי המשפחה בישראל

בשנת 2020 נרשמה ירידה של 3% במתגרשים. בשנת הקורונה והסגרים נפתחו בבתי הדין 3,852 תיקי גירושין בסכסוך לעומת 4,158 תיקים לגירושין בסכסוך שנפתחו בשנת 2019, בחברה הדרוזית המצב ללא שינוי.

16.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ירידה במספרי הגירושין וסכסוכי המשפחה בישראל

 

שנת 2020 – שנת הקורונה. עם פרוץ המגיפה והסגרים הופיעו בכלי התקשורת פרשנים ויועצי משפחה למיניהם שסברו כי הסגר והחיכוך ב-ד' אמות יגרום לעליה דרמטית במשברי משפחות ויעלה את מספר הגירושין. בעיתונות אף הופיע איור שמתאר את התור הארוך שיזדנב על מדרגות בתי הדין ביום שאחרי הסגר. עיתונאים מכל כלי התקשורת בקשו שוב ושוב נתונים מבתי הדין אודות מספרי הגירושין והתיקים שנפתחו.

עם תום שנת 2020 מפרסמת בזה הנהלת בתי הדין הרבניים דו"ח פעילות בתי הדין בשנת הקורונה ומסתבר כי ההר לא הוליד אפילו עכבר. העלייה המתמדת במספר המתגרשים והמבקשים להתגרש בשנים האחרונות לא רק שנבלמה אלא אפילו ירדה מעט בשנת הקורונה.

בשנת 2020 התגרשו בבתי הדין הרבניים בישראל 11,076 זוגות לעומת 11,451 שהתגרשו בשנת 2019, דהיינו ירידה של 3% במתגרשים.

בשנת הקורונה והסגרים נפתחו בבתי הדין 3,852 תיקי גירושין בסכסוך לעומת 4,158 תיקים לגירושין בסכסוך שנפתחו בשנת 2019. כלומר ירידה של 7%.
גם בכמות התיקים שנפתחו לאישורי הסכם גירושין בהסכמה מסתמנת ירידה - 5,660 בשנת 2020, לעומת 5,701 בשנת 2019 דהיינו ירידה של אחוז.
אפילו במספרי התיקים שנפתחו בבקשה משותפת לגירושין ניכרת ירידה.

יצוין כי בשנת הקורונה המשיכה המערכת השיפוטית של בתי הדין הרבניים למלא את מלאכת השיפוט. פעילותה של המערכת נעשתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות וה"תו הסגול", ובחלק מהתקופה אף פעלה תחת ההנחיות שנקבעו בתקנות חירום עליהן החליטה הממשלה.

לצורך בדיקת ההשפעה בתקנות חולקה תקופת החירום למספר תקופות זמן. תקופת הזמן הראשון מייצגת את הזמן מתאריך 20.3.2020 ועד 24.5.2020 בה פעלה מערכת בתי הדין הרבניים על פי תקנות החירום. התקופה השנייה מייצגת את הזמן מ-25.5.2020 ועד 18.9.2020 אשר בה פעלו בתי הדין כרגיל ובהתאם להנחיות התו הסגול. התקופה השלישית מייצגת את הזמן של הסגר השני והחלת תקנות הדיינים וסדרי הדין בבתי הדין הרבניים במצב חירום.
כאמור, ניתן לציין בסיפוק כי בסך הכל פעלו בתי הדין הרבניים בשנת הקורונה מדי יום ביומו למעט שלושה ימי עבודה.

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא הודה לכבוד דייני ישראל ולכל עובדי מערכת בתי הדין הרבניים שדאגו למתן שירות בפעילות שגרתית  ככל האפשר בתנאי קורונה תוך שמירה על כללי "התו הסגול". כל זאת למרות שמספר דיינים ועובדים אף חלו בקורונה. הרב מלכא ציין את העובדה כי בניגוד להערכות ותחזיות להשפעת הקורונה על סכסוכי משפחה, הרי שמשבר הקורונה יחד עם המתח והשהיה בבתים לא החמיר את המצב ומספר המתגרשים אף ירד – ויש לברך על כך.
 

תגובות

מומלצים