ירידה דרסטית בילודה בירכא

הכפר ירכא במספרים, לפי דו"ח הביטוח הלאומי המעודכן, בכפר ירכא 16,700 תושבים, מתוכם 1195 קשישים ו-5884 ילדים, כ-717 נכים, ו-845 אלמנים ואלמנות, בירכא רוב האוכלוסייה עובדת, 5,541 שכירים, ו-113 מאובטלים, 163 משפחות מקבלות הבטחת הכנסה.

05.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ירידה דרסטית בילודה בירכא

 

נתונים סטטיסטיים עבור ירכא

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2017

  אוכלוסייה התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 16,700 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 5,884 2,908,328 35.1% 33.1%
בגיל עבודה 9,669 4,677,287 57.7% 53.2%
קשישים 1,195 1,212,327 7.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2019

  מספר תושבים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ תושבים 15,949 9,103,148 100% 100%
כללית 8,999 4,700,417 56.4% 51.6%
לאומית 2,729 736,221 17.1% 8.1%
מכבי 49 2,412,109 0.3% 26.5%
מאוחדת 4,172 1,254,401 26.2% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ מבוטחים 10,145 6,621,598 100% 100%
שכירים 5,541 3,683,535 54.6% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 110 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 570 280,555 5.6% 4.2%
אחר 4,034 2,657,508 39.8% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ירכא ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 7,860 10,488
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,392 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 42.9 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירכא ארצי ירכא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 845 1,043,415 5.1% 11.9% 01/10/2019
אזרח ותיק 608 950,284 3.6% 10.8% 01/10/2019
שאירים 237 93,131 1.5% 1.1% 01/10/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 95 195,056 0.6% 2.2% 01/10/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 163 72,279 1% 0.8% 01/07/2019
סיעוד 169 197,967 1% 2.3% 01/07/2019
מזונות 10 14,147 0.1% 0.2% 01/10/2019
אבטלה  113 70,262 0.7% 0.8% 01/06/2019
נכות כללית 717 259,174 4.3% 2.9% 01/10/2019
שירותים מיוחדים לנכים 145 65,320 0.9% 0.7% 01/10/2019
ילד נכה 92 69,478 0.6% 0.8% 01/10/2019
ניידות 109 45,519 0.7% 0.5% 01/10/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,439 1,208,837 14.6% 13.7% 01/10/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 289 210,147 1.7% 2.4% 01/10/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,413 2,943,999 32.4% 33.5% 01/10/2019
דמי לידה  13 11,449 0.1% 0.1% 01/10/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 76 62,353 0.5% 0.7% 01/09/2019
דמי פגיעה  13 5,799 0.1% 0.1% 01/09/2019


ירכא : 16,700
ארצי : 8,797,900

 

תגובות

מומלצים