כ-9.0 מיליון תושבים במדינת ישראל בפתחה של שנת 2019

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-31 לדצמבר 2018 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,972 אלף תושבים, 6,668 אלף הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 1,878 אלף ערבים (20.9%) ו-426 אלף - אחרים (4.8%).

31.12.2018 מאת: פורטל הכרמל
כ-9.0 מיליון תושבים במדינת ישראל בפתחה של שנת 2019

•    במהלך שנת 2018 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-2.0%. 81% מהגידול נבע מריבוי טבעי  ו-19% ממאזן ההגירה הבין-לאומית. 
•    במהלך השנה נולדו כ-185 אלף תינוקות (74.4% יהודים, 22.8% ערבים ו-2.8% אחרים).
•    כ-28 אלף עולים חדשים  הגיעו לישראל במהלך שנת 2018.

במהלך שנת 2018 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-174 אלף נפש, אחוז גידול של 2.0%, בדומה לאחוז הגידול השנתי בעשור האחרון.

רוב הגידול (81%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי3 והשאר (19%) ממאזן ההגירה הבין לאומית.4 במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה 185 אלף תינוקות, כ-28 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים  ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה).

מהאוכלוסייה נגרעו כ-45 אלף נפטרים וכ-7 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.

המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (31.5%), אוקראינה (19.6%), צרפת (8.0%) וארה"ב (7.9%). רוב העולים, כ-21.1 אלף איש, הגיעו מאירופה (76.6%), כ-4.6 אלף - מאמריקה ואוקיאניה (16.8%), כ-1.3 אלף - מאסיה (4.9%) וכ-0.5 אלף - מאפריקה (1.6%).

באוכלוסייה היהודית 89% מהגידול נבע מריבוי טבעי, באוכלוסייה הערבית - 94% ובאוכלוסיית האחרים 16% נבע מריבוי טבעי ועיקר הגידול היה תוצאה של הגירה.

מקורות גידול לפי קבוצת אוכלוסייה, 2018

מקורות גידול

סה"כ אוכלוסייה

יהודים

ערבים

אחרים

סה"כ גידול

173,600 (100%)

113,000 (100%)

39,400 (100%)

21,200 (100%)

ריבוי טבעי

141,000 (81%)

100,400 (89%)

37,100 (94%)

3,500 (16%)

מאזן הגירה בין-לאומית

32,600 (19%)

12,600 (11%)

2,300 (6%)

17,700 (84%)

 

 

תגובות

מומלצים