כ104אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו מהטרדה מינית

כמה מממצאים מתוך נתוני הסקר, המדגישים הבדלים מגדריים בקרב נפגעי עבריינות בישראל והמציגים את היקפי ההיפגעות של נשים בנות 20 ומעלה בישראל מעבירות שונות.

30.12.2017 מאת: פורטל הכרמל
כ104אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו מהטרדה מינית

נשים נפגעות עבירה נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2016

ב-2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי (נפגעי עבריינות) בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב, והוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים.

הדוח המסכם את סקר 2016 יתפרסם בקרוב באתר הלמ"ס ובאתר המשרד לביטחון הפנים.

בקרב בני 20 ומעלה
•  במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו בישראל כ-632 אלף (11.8% נפגעים) מבני 20 ומעלה מעבירות מסוגים שונים. 

• נפגעו כ-324 אלף גברים (12.4% מכלל הגברים בני 20 ומעלה) וכ-308 אלף נשים (11.1% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה).

• בקבוצת הגיל 34-20 שיעור נפגעי עבריינות היה גבוה יותר בקרב נשים (16.3%) מאשר בקרב גברים (15.1%).
• מחצית מהנשים שנפגעו מאלימות או איום באלימות הכירו את התוקף או לפחות את אחד התוקפים. מנתוני הסקר עולה ש-62% מהנפגעות נפגעו מאיומים (ללא פגיעה פיזית) וש-38% נפגעו מפגיעה פיזית.

•  כ-104 אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מהטרדה מינית.מנתוני הסקר עולה ש-27% נפגעו בפעם האחרונה במקום עבודתן. 90% מהן ציינו שהמטריד לא היה הממונה עליהן, אלא מישהו אחר במקום העבודה.

בסקר נבדקו תחושת הביטחון האישי והיקף ההיפגעות מעבירות מסוגים שונים של תושבי ישראל בני 20 ומעלה, היפגעות של ילדים ובני נוער במשק הבית, והיפגעות מעבירות רכוש כנגד משק הבית בשנה שקדמה לסקר. הסקר מתייחס לאוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה.

גודל המדגם עומד על כ-7,150 נדגמים. שיטת איסוף הנתונים בסקר מורכבת וייחודית. הנתונים נאספים בשתי שיטות עיקריות - מרבית השאלונים מולאו בריאיון טלפוני שערך סוקר (כ-83%), היתר מולאו באופן עצמי באינטרנט על ידי הנדגם (כ-17%) ומעט מאוד מהשאלונים מולאו באופן עצמי ונשלחו באמצעות הדואר.אחוז ההיענות הכללי לסקר עמד על כ-68%.

במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו בישראל כ-632 אלף (11.8% נפגעים) מבני 20 ומעלה מעבירות מסוגים שונים. נפגעו כ-324 אלף גברים (12.4% מכלל הגברים בני 20 ומעלה) וכ-308 אלף נשים (11.1% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה).

היפגעות של נשים מהטרדה מינית ומאלימות 
•    כ-104 אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מהטרדה מינית. מנתוני הסקר עולה ש-27% נפגעו בפעם האחרונה במקום עבודתן. 90% מהן ציינו שהמטריד לא היה הממונה עליהן, אלא מישהו אחר במקום העבודה.
•    כ-62 אלף נשים בנות 20 ומעלה נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מאלימות או מאיום באלימות. מנתוני הסקר עולה ש-62% מהנפגעות, נפגעו מאיומים (ללא פגיעה פיזית) ו-38% נפגעו מפגיעה פיזית. שיעור הפגיעה הפיזית גבוה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים – 73% מהנפגעים הגברים נפגעו מאיומים ללא פגיעה פיזית.
• מחצית מהנשים שנפגעו מאלימות או מאיום באלימות, הכירו את התוקף או לפחות את אחד התוקפים, לעומת 38% מהגברים.

היפגעות של הפרט מעבירות  הבדלים לפי מין וגיל
• על פי נתוני הסקר, יותר נשים נפגעות מהטרדה מינית מאשר גברים (3.8% מהנשים לעומת 0.8% מהגברים). אחוז ההיפגעות של גברים ונשים מעבירת גנבה דומה (4.6% ו-4.2%, בהתאמה). לעומת זאת, גברים נפגעים באחוזים גבוהים יותר מאשר נשים מעבירה מקוונת (4.8% לעומת 2.9%, בהתאמה) ומאלימות או מאיום באלימות (4.0% לעומת 2.2%, בהתאמה).

• הן בקרב נשים והן בקרב גברים, שיעורי ההיפגעות מכל סוגי העבריינות גבוהים יותר בקרב צעירים בגיל 34-20 מאשר בקרב בני 35 ומעלה.

• שיעור נפגעי עבריינות בקרב נשים בקבוצת הגיל 34-20 היה גבוה יותר מאשר גברים (16.3% לעומת 15.1%, בהתאמה). מגמה זו מתהפכת בקרב בני 35 ומעלה, ושיעור נפגעי עבריינות גבוה יותר בקרב הגברים לעומת הנשים (11.0% ו-8.7%, בהתאמה) 

•מבחינת נשים וגברים בשתי קבוצות הגיל 34-20 ו-35 ומעלה, עולה כי השיעור הגבוה ביותר של נפגעים מכל סוגי העבירות שנבחנו בסקר – היה בקרב נשים בנות 34-20 שנפגעו מהטרדה מינית במהלך השנה שקדמה לסקר (7.3% מהנשים).

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים