למה הוסתר 12 שנה מהציבור דו"ח תקנות העדה הדרוזית

כנראה שבדברים הקשורים לעדה הדרוזית מדינת ישראל עושה למען השקט שלה, משרד ראש הממשלה במשך כל כך הרבה שנים לא התייחס לדוח שדרש לתקן את התנהלות הדברים בעדה הדרוזית במקומות הקדושים ובמועצה הדתית הדרוזית.

06.10.2017 מאת: חסין חלבי
למה הוסתר 12 שנה מהציבור דו

תמונה להמחשה

מדו"ח הוועדה הבין משרדית לבחינת תקנות העדות הדתיות (ארגונן)  העדה הדרוזית 1995 שחובר בחודש מרץ 2005 ונמסר לראש הממשלה ולא הוצג לציבור במשך 12 שנה .

העניינים הדתיים של העדה הדרוזית כיום מנוהלים על ידי מועצה דתית מכוח תקנות משנת 1995 שהותקנו בידי שר הדתות מכוח סמכותו לפי פקודת העדות הדתיות (ארגונן) ותוקפן מוגבל ל 5 שנים.

עם פירוק משרד הדתות ב2003 הועברו הסמכויות האמורות לראש הממשלה החלטה מס'1191 מיום 21.12.2003 .

התקנות נושא הוועדה באו לעולם במטרה לתת מענה מידי ולא חלקי למתח שנוצר ולטלטלה בעדה ומוסדותיה, לאחר פטירתו של המנוח השיח' אמין טריף ראש העדה הדרוזית שעמד בראשם או כיהן כחבר בהם.

עקב המחלוקת בעדה בעניין התקנות, הוגשו כמה עתירות לבג"ץ ובג"ץ קבע שהעמדת תוקף התקנות על 5 שנים מיום כינונה של המועצה הדתית הראשונה הינה סבירה ובהמשך 5 שנים יבחן השר לענייני דתות את התנהלות הדברים ויחליט באשר לדרך הראויה לארגן מוסדות השלטון של העדה ויתקן את התקנות במידת הצורך.

עברו 5 שנים ולא תוקנו התקנות וחלף זאת הוארך תוקפן פעמים מספר , עד שנת 2003 הוגשו שתי עתירות ובעקבות החלטת בג"צ בעניינן מינה ראש הממשלה דאז אריאל שרון ביום 17.3.2004 הוועדה בין-משרדית המקצועית הזו שתמליץ בפניו לאחר בחינתן של התקנות אם לשנותן ואם לא , ואם כן מהו השינוי המומלץ ומה הן הדרכים לממשו.

בחינת התקנות כוללת :
1.    הרכב המועצה הדתית הדרוזית .
2.    דרכי מינוי ובחירת חברי המועצה והיושב בראשה .
3.    כשירות לכהונה .
4.    סדרי עבודת המועצה .
5.    סמכויות המועצה .
6.    בעלי התפקידים.
7.    תקציב  .
8.    ועוד.... 
יושב ראש הוועדה עו"ד שלומית ברנע פרגו .
חברי הוועדה  עו"ד אריאלה קלעי 
                    עו"ד אמנון דה הרטוך
                    עו"ד יוסף הרשלר 
 
הוועדה פרסמה פניה בעיתונות הארצית ביום 4.4.2004 ועד 30.4.04 לכל המעוניין לפנות אליה ולהציג עמדתו בסוגיה בכתב ובעל פה . נתקבלו מעל 100 פניות והוועדה שמעה למעלה מ 90 פונים וערכה שני סיורים בישובים הדרוזיים בארץ ,כמו כן הוועדה שמעה מומחים ובעלי מקצוע בתחום בעברית ובערבית וקבלת חומר רב בנדון.

עיקרי המחלוקות שהוצגו בפני הוועדה :
המועצה הדתית והרכבה, דרך בחירת ההרכב, דרך בחירת ראש העדה, הורשת המנהיגות, תפקוד המועצה הדתית, מילוי תפקידים וביצוע סמכויות וכן תפקוד חברי המועצה, מסוגלות פיזית, אופן ניהול הכספים של המועצה ושל המקומות הקדושים, תשלום שכר האימאמים, ניגוד העניינים בין הסמכויות השונות של ראש העדה.

 

לאחר דיונים רבים וישיבות רבות ושמיעת הפונים והתייעצות עם אנשי מקצוע, הגיעה הוועדה

קישור לכל הדוח למסקנות הבאות

 

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

2. דרוזי לפני 9 חודשים
נגעל מהמצב
1. דרוזי לפני 9 חודשים
משרד הפנים מושחת

מומלצים