מדינה בעוצר אסור לצאת מהבית

צוו השעה הגיע והציבור נדרש להשהות בבתים, אין לצאת לשום מקום, כל העובר על האיסורים צפוי לקנס כספי או למאסר של חצי שנה, המלחמה בנגיף הקורונה גורמת למצב נפשי קשה בקרב הציבור שמודאגים לפרנסתם ולמצבם האישי, בתקווה שהמדינה תוכל לסייע לכולם.

20.03.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מדינה בעוצר אסור לצאת מהבית

 

לכל האנשים שחושבים שמותר להם להפיר את הצו ולצאת מהבית אתם רק מסכנים את עצמכם ואת הציבור מסביב.

נכון שהמצב מאוד קשה אבל זו תקופה שיכולה להסתיים מהר מאוד, אם הציבור ישמע להוראות וימלא אחרי הצווים.

הנחיות משרד הבריאות הפכו לתקנות לשעת חירום, שמשמעותם היא מניעת התקהלויות באמצעות איסור יציאה מהבית למעט יציאה לעבודה למי שהוגדר כעובד במפעל חיוני ובחזרה, קניית מזון ותרופות, שירות רפואי או הליך משפטי. כל העובר על האיסורים צפוי לקנס כספי או למאסר של חצי שנה.


דחו את תשלומי הארנונה לבעלי העסקים ללא ריבית פיגורים
 
שר הפנים, אריה דרעי, שב וקרא היום (יום ה׳) לראשי כל הרשויות המקומיות בארץ לנצל ולקדם את הצעדים שמשרד הפנים ביצע לאחרונה במטרה להקל על הרשויות ועל העסקים בתחומיהן.

השר דרעי הנחה כבר בתחילת השבוע את אנשי משרדו לסייע ככל שניתן לרשויות המקומיות ולתושביהן, ובכלל זה, דחיית תשלומי הארנונה לבעלי עסקים בחודש, עד 1.5.2020 וזאת ללא תשלום של ריבית פיגורים בשל הדחיה.

כמו כן, הנחה השר את מנכ"ל המשרד לפעול להקדמת תשלומים ותקציבים ממשלתיים לרשויות אשר חלקם היו מעוכבים מסיבות שונות, העברת התקציבים שיבטיחו תפקוד רציף של הרשויות וניהול שגרת חיים בשעת חירום זו.

השר הקים צוות אשר עובד ביחד עם מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ואנשי האוצר, כדי לבחון דרכים נוספות לסייע לרשויות ולבעלי העסקים, לחזק את הסולידריות בין הרשויות ולהבטיח את מתן השירותים הנדרשים לתושבים.

השר דרעי: "הפעילות השוטפת של הרשות המקומית הכרחית והצורך להעניק שירות טוב ויעיל לתושבים ולבעלי העסקים הוא החשוב ביותר״.

משרד הפנים ימשיך להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת לסייע לרשויות, ובכלל זה לעסקים הנמצאים בתחומיהן, בשעת משבר זו. כמו כן, ימשיך המשרד לעמוד לצד הרשויות המקומיות ולדאוג לצרכיהן במתן סיוע וריכוז הנחיות אחידות ומחייבות.

משרד הפנים ממשיך בהכנות לקראת עבודה במתכונת חירום ברשויות המקומיות

רגע לפני כניסת התקנות לשעת חירום לתוקף, שלח משרד הפנים לרשויות המקומיות המלצה על רשימת תפקידים חיוניים לצורך המשך תפקוד הרשות בתקופת משבר הקורונה תחת התקנות החדשות

האגף לבקרת הון אנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים ממליץ כי רשימת התפקידים החיוניים תכלול, בין השאר, 7 מתוך 8 בעלי התפקידים במשרות הסטטוטוריות הבאות: מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי, מנהל יחידת חינוך, מהנדס, מבקר, וטרינר.

מבין עובדי חירום וביטחון ברשויות המקומיות כגון: ממונה שירותי חירום ובטחון, קב"ט, קב"ט מוסדות חינוך, רבש"צ, סיירי ביטחון, דרש משרד הפנים כי לפחות 3 מהם יוגדרו כעובדים חיוניים. לעומת זאת, נקבע כי כל בעלי התפקידים ברשות המקומית אשר מעניקים לתושבים שירותים חברתיים (פסיכולוגים חינוכיים, עובדים סוציאליים ועוד), יוגדרו כחיוניים. 

מבין עובדי השטח - עובדי שפ"ע ותברואה, אחזקה ותשתיות, פיקוח ושיטור עירוני, פיקוח וטרינרי, מפקחי תכנון ובנייה, פקחי חופים, פקח רישוי עסקים – קבע משרד הפנים כי 6 סוגי שירותים יוגדרו ע"י הרשויות המקומיות כחיוניים. מקרב עובדי החינוך, נקבע כי 3 מסוגי השירותים הבאים יוגדרו חיוניים בשעת חירום: מנהל יחידות חינוך יסודי, מנהל חינוך על יסודי וצרכים מיוחדים, מנהל יחידת נוער, קב"סים המטפלים בילדים ונוער בסיכון גבוה במסגרת מפגשים פרטניים.

לפי משרד הפנים, רשימת העובדים החיוניים היא המינימום הנדרש לצורך התמודדות עם המשבר. רשות מקומית שתחרוג מהכמות הנדרשת של סוגי השירותים הרשומים למעלה, או הבוחרת להכליל עובדים מסוגי שירותים שאינם מן הרשימה, וזאת בהיקף העולה על 3% מסך העובדים החיוניים, תידרש לצרף הנמקה להחלטתה. עם פרסום התקנות והבהרת המצב, תישלחנה לרשויות המקומיות הנחיות נוספות, לרבות הצורך בהצהרה, לפיה מצבת כח האדם שנקבעה לחירום תואמת את הדרישות כפי שייקבעו.

רשימה זו גובשה ונקבעה ע"י משרד הפנים, לאחר הליך היוועצות עם נציגי הרשויות המקומיות, מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה הרלבנטיים. 

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים: "משרד הפנים פועל במלוא המרץ והנחישות כדי להכין את הרשויות המקומיות לקראת העתיד לבוא, מבלי שתיפגע יכולתן לספק את השירותים והמענים הדרושים לתושביהן. ככל שיתפשט נגיף הקורונה בישראל, תהפוכנה הרשויות לשחקן מרכזי, ועלינו כמשרד לשמש להן משענת ולהעניק להן את המעטפת הנדרשת לשם הבטחת הרציפות התפקודית שלהן גם בשעת חירום זו."

 


 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים