מי חש בטוח יותר נשים או גברים?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הסקר שערכה בנושא תחושת הביטחון האישי בשנת 2019. בסקר בולט הפער בין תחושת הביטחון האישי בקרב יהודים וערבים. 22% מבני ה-20 ומעלה חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט.

10.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מי חש בטוח יותר נשים או גברים?

 

20.1% מהערבים ציינו, כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, לעומת 8.1% בקרב היהודים.85.7% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ציינו שהם חשים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה ו-91.5% אמרו שהם חשים בטוחים באופן כללי באזור המגורים.

10.3% אמרו שהם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים וכאמור, בקרב הערבים השיעור היה גבוה פי 2.5.שיעור היהודים והאחרים שדיווחו על תחושת ביטחון באופן כללי באזור המגורים עמד על 92.65%, לעומת 86.3% בקרב הערבים.

גם שיעור היהודים והאחרים, אשר דיווחו שחשו ביטחון ללכת לבד בשעות החשכה באזור המגורים, היה גבוה משיעור הערבים (86.7% לעומת 81.1% בהתאמה).לעומת זאת, 23.5% מהיהודים ואחרים ציינו שהם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 15.6% מהערבים.

נמצא פער גדול בין תחושת הביטחון האישי ללכת לבד בשעות החשיכה של נשים שנפגעו מעבירה נגד הפרט ב-12 החודשים שקדמו לסקר (71.3%), לבין נשים שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (80.5%).

גם בקרב גברים שנפגעו מעבירה נגד הפרט, שיעור המדווחים על תחושת ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים היה נמוך יותר מהשיעור בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (82.4% לעומת 92.6% בהתאמה).

נשים חשות בטוחות פחות מהגברים, הן בקרב אלו שנפגעו מעבירה והן בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה – כאשר 71.3% מנפגעות העבירה חשו ביטחון ללכת לבד בשעות החשכה, לעומת 80.5% מאלו שלא נפגעו מעבירה.

פילוח לפי מחוזות

השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על שינוי לטובה בתחושת הביטחון היה במחוז הצפון – 12.3% ולעומת זאת, מחוז תל אביב היה היחיד שבו שיעור המדווחים על שינוי לרעה בתחושת הביטחון רשם עלייה – 7.1%, בעוד ששיעור המדווחים על שינוי לטובה עמד על 4.7%.בלמ"ס ציינו עוד, כי במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 4.4% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת – השיעור הגבוה מבין כלל העבירות שבסקר.

כ- 60.8% דיווחו שהם חוששים להיפגע מעבירה דומה, לעומת 20.3% שלא נפגעו.

בקרב גברים שנפגעו מעבירה מקוונת נגד הפרט, שיעור החוששים להיפגע מעבירה דומה עמד על 58.8%, לעומת 19.2% מאלו שלא נפגעו. בקרב נשים שנפגעו מעבירה מקוונת, שיעור החששות להיפגע עמד על 63.2% לעומת 21.4% מאלו שלא נפגעו.
 

תגובות

מומלצים