מנהיגות במשבר או משבר מנהיגותי ?

לא כל נבחר ציבור מנהיג ולא כל מנהיג נבחר ציבור, מבין בעיות ומשברים שונים שהחברה הדרוזית עוברת בשנים האחרונות, ניתן לציין משבר במנהיגות ובנבחרי הציבור ברמות שונות בכל הישובים הדרוזים. על הציבור בישובים הדרוזים לבחור את נציגיו ומנהיגיו לפי תכונות וקריטריונים.

12.12.2017 מאת: גבר אבורוכן
מנהיגות במשבר או משבר מנהיגותי ?

בשיח החברתי והעדתי חלק גדול מהדרוזים מעלים ביקורת ואיבוד אימון כלפי המנהיגים בנושאים שונים, חברתיים וכלכליים, מדיניים ופוליטיים, דתיים וחילוניים, חינוך ותרבות, ובעיקר מוניציפאליים והשירות לאזרח מטעם המועצות המקומיות ומשרדי הממשלה.

מה הן התכונות הדרושות במנהיג ובנציג ציבור כדי שירכוש אימון ואהדת ותמיכת הציבור ?

להלן כמה תכונות בסיסיות בעניין זה : כריזמתיות- בעל השפעה וכח משיכה וכח שכנוע, אומץ, אחריות אישית וציבורית , נדיבות ,מקרין ושופע אנרגיות חיוביות בהתנהגות שלו.

יושר ויושרה - צריכים להתבטא בהתנהגותו, בדיבורים ובמעשים וביחסי -אנוש עם אחרים.

אמינות -בכל מה שיעשה ועם כולם.

שקיפות- מעשיו ופעולותיו במישור הציבורי והחברתי צריכים להיות שקופים וברורים לכלל הציבור המופקד עליו והמייצג אותו.

נאמנות- לציבור,לעצמו,לערכים חברתיים ומוסריים ומשפטיים .

ידע מקצועי ומומחיות-בנושאים שבאחריותו ובטיפולו.

התנהגות חיובית ונאותה- להימנע מגרימת נזקים לאחרים, סיוע ועזרה לאחרים במידת האפשר, צניעות ונימוסין ביחסים עם אחרים, הקרובים והרחוקים ,התומכים והמתנגדים, וכל קבוצות החברה והקהילה בישוב.

ראיה עתידית ריאלית בריאה וטובה ונכונה -לצרכי האנשים והציבור והקהילה, באופן שוויוני ואובייקטיבי וצודק.

אדמנסטראציה וניהול תקין -לכלל המערכות של הארגון, מועצה מקומית או כל ארגון אחר, כושר ויכולת גבוהה מאד להתמודדות עם הממשלות ומשרדיהן השונים בהווה ובעתיד.

כושר ויכולת לגיוס משאבים ותקציבים לישוב מחוץ למשרדי הממשלה- גם בארץ וגם בחו"ל, קשה מאד למצוא מנהיגים עם כל התכונות והמאפיינים האלה, ככל שיש למנהיג מקסימום תכונות כאלה, יש סיכוי גבוה להצלחה, הגשמה, רכישת אימון הציבור, ופתרון בעיות שונות וקידום הקהילה והישוב.

על הציבור בישובים הדרוזים לבחור את נציגיו ומנהיגיו לפי התכונות והקריטריונים האלה ולנטרל גורמים סובייקטיביים שונים בבחירה, אז יגדל הסיכוי להתקדמות יותר, לפתרון בעיות שונות, להצלחות וליצירת סביבה בריאה וטובה ויפה ואיכותית יותר לחיים עתידיים של הישובים הדרוזיים שעוברים תהליכי טרנספורמציה ושינוי במעבר מכפרים, לעיירות ולערים קטנות.

לשחרר את השכל מכל מה שמעכב ומכשיל את התקדמותו של האדם בחיים ובעולם, בריאות, אהבה ושלום ומעשים טובים.

 

ד"ר ג'בר אבו רוכן: גמלאי מערכת החינוך,עבד בתפקידי חינוך רבים, מורה,מנהל, מנחה,מנהל מחלקת חינוך, בעל ניסיון רב בתחום החינוך והתרבות במשך שנים רבות,שותף להקמת מוסדות חינוך,גנים,בתי"ס,ספריות בתי"ס,ציבוריות,תוכניות לימודים,פרויקטים חינוכיים,ועוד.

פורטל הכרמל

תגובות

2. אמאל לפני 2 שנים
מילים במקום
1. הנהגה לפני 2 שנים
צריכים ללמוד ולהגשים את המאמר הזה..

מומלצים