מתקשים בראייה 17% מהנשים ו-14% מהגברים

נתונים חשובים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך סקר חברתי, אודות לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה, הקשיים שמתמודדים בהם לקויי הראייה ואיך זה משפיע על מצבם הנפשי והכלכלי.

05.06.2018 מאת: פורטל הכרמל
מתקשים בראייה 17% מהנשים ו-14% מהגברים

בקרב בני 20 ומעלה: 15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים.

•  13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

•  אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 42% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 30% במידה מועטה, ול-12% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.

•  אחוז בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה.

•  אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.

•  בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

•  66% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בשאר המועסקים בגיל זה.

•  כרבע (24%) חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.

•  22% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.

•  74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב שאר האוכלוסייה.

•  32% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בשאר האוכלוסייה.

•  כשליש (32%) חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת כרבע (26%) בשאר האוכלוסייה.

לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך סקר חברתי 2017.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-5.5 מיליון איש בגיל זה.

סקר 2017 עסק בנושא בריאות ואורח חיים. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם עם משקפיים).

אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. מי שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ומי שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.

היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה 

55% מבני 20 ומעלה (כ-3 מיליון איש) מרכיבים משקפיים או עדשות מגע (כולל משקפי קריאה). 15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים. 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה). 

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 9% מבני 20–44, 18% מבני 64-45, 23% מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-12% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. בכל קבוצות הגיל נשים מתקשות בראייה יותר מגברים.

השכלה

אחוז חסרי תעודת בגרות גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה. בקבוצת גיל זו, אחוז בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, הוא יותר מפי שניים מהאחוז בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 14%, בהתאמה).

תעסוקה

אחוז המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.

עמדות כלפי העבודה (בגיל 64-20)

בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

66% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים

קשרים חברתיים, תחושות ומצבים רגשיים בקרב בני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה

ל-79% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 91% בקרב שאר האוכלוסייה.
45% מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 60% בקרב שאר האוכלוסייה. 
40% מצליחים לרוב להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 69% בקרב שאר האוכלוסייה. 
32% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 26% בקרב שאר האוכלוסייה. 13% דיווחו שהם חשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת 2.5% בקרב שאר האוכלוסייה. 

כרבע (24%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.

22% חשים דיכאון לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה

שביעות רצון מהחיים 

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם: 
74% מהם מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.
32% מהם חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בקרב השאר.

 

תגובות

מומלצים