עו"ד זכי כמאל: "הריסת קברים זו עבירה פלילית"

עו"ד זכי כמאל במכתב לראש המועצה ולחברים כותב: "בית קברות זה מקום קדוש, אין רשות במדינת ישראל שיכולה להרוס קברים ואם יש רשות כזו היא פועלת לא חוקי והעומד בראשה יעמוד לדין פלילי, זו פגיעה במוסר שמליאת מועצה מצביעה חוץ מצדיק אחד חליל שהתנגד". לראיון.

19.11.2009 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עו"ד זכי כמאל: "הריסת קברים זו עבירה פלילית"

פגשנו את עו"ד זכי כמאל מנהל המכללה הערבית, אחד העורכי דין המובילים במגזר המשפטי במדינת ישראל, מי שמייצג היום מספר תחנות תקשורת בעולם הערבי, אומר לנו:

"אני רואה בהחלטת חברי מליאת המועצה בדליה החלטה חמורה, אני קורא לראש המועצה כרמל לחזור בו מהחלטה זו".

ראיון חלק 1.

{YouTubeVideo id=MXwrkoNbPXs}

ראיון חלק 2.

{YouTubeVideo id=d4Pwd1iK2_c}

ראיון חלק 3.

{YouTubeVideo id=MijTrDXK55w}

 עו"ד זכי כמאל פנה בעקבות החלטת המליאה במכתב חריף לראש המועצה כרמל נסראלדין ולחברי המועצה.

לכבוד: מר כרמל נסר אלדין
ראש המועצה המקומית בפקס: 04-8395237
דליית אל כרמל 30056 + דואר רשום
א.נ.,

הנדון: התנגדות להריסת ו/או הוצאת הקברים בבית העלמין בדליית אל כרמל

1. בפרסום באתר "פורטל הכרמל" פורסם ביום 8.11.09 כי מליאת המועצה המקומית קיבלה ביום 7.11.09 החלטה על הריסת הקברים בבית הקברות בדליית אל כרמל והוצאת הגופות מהקברים הנ"ל למקומות אחרים. להלן:"הפרסום".

2. כידוע לך, בין הקברים העומדים בבית הקברות הנ"ל הינם של אבי המנוח, שייך כמאל דיב כמאל ז"ל ושל אחי המנוח, נג'אח כמאל ז"ל. להלן:"הקברים של בני משפחתי".

3. כדי להעמיד בפניך את המצב הקיים, הריני לציין כי בניית קברו של אבי המנוח, שיך כמאל דיב כמאל ז"ל, נעשתה בשנת 1957 , היינו לפני יותר מ 52 שנים, וקברו של אחי המנוח כמאל עומד על תילו משנת 2001.

4. הקברים הנ"ל נבנו בבית הקברות של הכפר, וזאת בשכנות לעוד קברים שניבנו במשך השנים מאז 1957 ועד היום הזה.

5. יש לי יסוד להאמין , כי היוזמה למה שתואר העברת הגופות מהקברים הנ"ל או הריסתם באה מגורמים שונים ומלפני שהחלת בכהונתך כראש המועצה המקומית, וההחלטה שנתקבלה למימוש מה שהיה בגדר הצעות בטרם נבחרת לראשות המועצה באם יקרה, יהיה בכך משום בכיה לדורות וטעות, הן אנושית, חברתית ואף דתית, והן עבירה על החוק ופגיעה במספר דינים.

6. כדי להסיר כל ספק, אני מאמין כי ישנם קרובי משפחה של מי שיקיריהם קבורים בקברים הנ"ל ואף חברים במליאת המועצה דליית אל כרמל, לרבות מה שנקרא "מועצת חכמים" אשר נתנו את הסכמתם האישית למהלך כה בלתי אנושי ובלתי חוקי של הריסת קברים והוצאת הגופות למקומות אחרים, אך אלה אינם מייצגים ואף אינם מוסמכים ליתן את הסכמתם למהלך או להחלטה כה בלתי חוקית ובלתי מתקבלת על הדעת ושלא תעמוד בשום מבחן חברתי-הגיוני ו/או משפטי.

7. לידיעתך, עוד בטרם קום המדינה ובתקופת המנדט נמצא המחוקק האנגלי ער לכבוד המת ולשמירה על הקברים מכל פגיעה, כאשר התקין את תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941, חוק שקבע איסור מוחלט להוציא גופות מקבריהן ולקברן מחדש בלא רשות מאת רופא ממשלתי, תוך קביעת סיבות שבענייננו אינן מתקיימות ולא יכולות להתקיים.

8. יתרה מזו, הריסת הקברים תחייב הוצאת הגופות וקבורתן במקום אחר, דבר שהוא אסור על פי הדין ואף איננו ראוי ו/או בלתי אפשרי אחרי 52 שנים, כמו בעניינו של אבי המנוח, שיח' כמאל דיב כמאל ז"ל.

9. הריני להפנות את תשומת לבך לאחד מפסקי הדין המקיפים שניתנו בבית המשפט העליון בעניין הנסיון לפגוע בשרידי קברים וגופות מלפני עשרות שנים ולפני קום המדינה, ואשר האמור בו יכול להנחותך להימנע ממתן יד למהלך ו/או להחלטה כה בלתי חוקית ובלתי ראויה בעליל. (בג"צ 52/06, בג"צ 1331/06, בג"צ 1671/063 (חברת אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בא"י בע"מ ואח' נגד מרכז שמעון ויזנטל ואח'. פסק דין ניתן ביום 29.10.08 וכולל עשרות עמודים. להלן:"פסק דין "אלאקסא").

10. מאחר וזיקתך לתרבות היהודית הינה חזקה, ראוי שתעיין בחוות דעתו של כבוד השופט ד. חשין בפסק הדין הנ"ל, לרבות שמירת "הגוים" בעולם על קבריהם של היהודים מכל פגיעה, אף באירופה הידועה בחלקים ממנה בצורה ברוטלית למעמד היהודים וקיומם..

11. לסיכום, הינך מתבקש בזה להורת על דיון נוסף בהחלטת מליאת המועצה מיום 7.11.09 , באם מה שפורסם "בפורטל הכרמל" נכון, ולהזמין את בעלי העניין, כמו החו"מ, כדי להביא את דברו בפני מליאת המועצה ולו מבחינת זכות הטיעון שהינה זכות חוקתית שרשות ציבורית, כמו המועצה המקומית, שהחלטתה הנ"ל עלולה לפגוע בזכויותיהם, חייבת לאפשר להם לטעון את טענותיהם בטרם  קבלת כל החלטה, יהיה טיבה אשר יהיה, וכן לעכב ביצוע ההחלטה הנ"ל עד לדיון מחדש בעניין.

כמו כן, הריני לבקשך להורות להעביר אלי את ההחלטה שנתקבלה על ידי המועצה המקומית או כל החלטה של "פורום", מטעם המועצה אשר דן בעניין הנ"ל.

12. במידה ותודיעיני כי הורית על עיכוב ההחלטה ושתימנע המועצה ו/או מי מטעמה מהריסת ו/או הוצאת הגופות של הקברים של יקירי המנוחים הנ"ל תוך 3 ימים מהיום, אימנע מנקיטת הצעדים המשפטיים המתחייבים למנוע מימוש החלטה בלתי סבירה בעליל ו/או בלתי חוקית ו/או איננה ראויה כלל וכלל.

בכבוד רב,
זכי כמאל, עו"ד
העתקים: ממלא מקום ראש המועצה
סגני ראש המועצה
חברי מליאת המועצה
מזכיר המועצה

תגובות

68. מיייסם גדבאן לפני 11 שנים
זכי צודק
67. עמיר לפני 11 שנים
מוסר?????????????
66. אייל לפני 11 שנים
האינטרס שלו ברור
65. איימן.פ לפני 11 שנים
אלזפה בבתג'נא פי אלערבי...
64. מדאר כמאל לפני 11 שנים
הכול בזכות זכי
63. תגובה למס' 47 לפני 11 שנים
مواطنه من الداليه
62. משפחת נסראלדין לפני 11 שנים
אתה מדבר הגיוני
61. ענן לפני 11 שנים
משפחת חלבי המוכבדת יודעת את האמת אבל בגלל הפולטיק
60. עורך דין מן היישוב לפני 11 שנים
תשובה למגיב 48
59. מקלדה קוח לפני 11 שנים
זכי מדבר נכון
58. בחור מבין לפני 11 שנים
האמצים שלנו
57. אדם לפני 11 שנים
אל תפגעו בערכי יסוד
56. אדם לפני 11 שנים
אל תפגעו בערכי יסוד
55. 111 לפני 11 שנים
رد ل 48
54. דרוזית דתיה לפני 11 שנים
חבל שהגענו לזה
53. موحد לפני 11 שנים
د
52. דרוזית ממוצעת לפני 11 שנים
מבינה אותך
51. תשובה ל 42 לפני 11 שנים
לעורך הדין מן היישוב
50. מאמין לפני 11 שנים
אמונה ומנהגים ומסורת חזקים יותר מהחוק!!
49. דלואיאתת לפני 11 שנים
צודקים החברה
48. sssss לפני 11 שנים
תגובה ל 39 ולכל \
47. סמי לפני 11 שנים
זכי תרד מהעניין מספיק עם הדמגוגיה
46. מבינה עניין לפני 11 שנים
למה בניתם את קבר אחיך בבית קברות ציבורי ?זו לא עבי
45. עספאני לפני 11 שנים
כרמל אל תמהר בהחלטות
44. חסון.ב לפני 11 שנים
///
43. ע חלבי לפני 11 שנים
לפנות לבגצ כדי לחייב את המנהל מקרקעי
42. עורך דין מן היישוב לפני 11 שנים
תשובה למגיב 38
41. כמאל אמתי לפני 11 שנים
נגררים אחרי אנטרסנטים
40. אוסנת לפני 11 שנים
דיון שצרכים להבין אותו
39. עספאני לפני 11 שנים
אל תשכחו שאנחנו דרוזים
38. לעו"ד מן היישוב לפני 11 שנים
לעו"ד מן היישוב
37. דורזי לפני 11 שנים
דברו לענין
36. حلبي לפני 11 שנים
الحق يقال
35. עורד דין מהיישוב לפני 11 שנים
הריסת קברים לא עבירה.......
34. סנאא לפני 11 שנים
מצדקה אותך
33. מדאלית אל כרמל לפני 11 שנים
עמי זכי
32. בת לפני 11 שנים
נושא כואב
31. דלואני לפני 11 שנים
זאכי כמאל
30. משקיף לפני 11 שנים
זה הפתרון האדיאלי לסוגייה
29. אחסאן לפני 11 שנים
האמת
28. אוביקטיבי לפני 11 שנים
כל עקבה לטובה
27. אחסאן לפני 11 שנים
האמת
26. רימי לפני 11 שנים
אני עם סדר בבית הקברות
25. סמי לפני 11 שנים
דליה
24. כרמל לפני 11 שנים
ראש מועצה ילדון
23. מדליה לפני 11 שנים
עדה מפגרת
22. יוסף לפני 11 שנים
דרוזיים אנו !!!!!
21. ابو عنان ملحم خطيب לפני 11 שנים
دالية الكرمل
20. סלים שופי לפני 11 שנים
זכי כמאל צודק אבל רפיק חלבי היה הראשון שהתריע
19. מקלדה לפני 11 שנים
צעד מבורך
18. בחור צעיר לפני 11 שנים
אתה צודק
17. רואה ושומע לפני 11 שנים
זקי היורד לעם
16. בחורה מדליה לפני 11 שנים
למועצה ולראש המועצה
15. متدين לפני 11 שנים
نحنا دروز.......
14. חלבי קוח לפני 11 שנים
ברכות מהלב לאדון זכי כמאל
13. אדם כיוף לפני 11 שנים
מרשים
12. רונן לפני 11 שנים
למחוק הכול
11. עו"ד לפני 11 שנים
בית הקברות
10. יוסף שפיק לפני 11 שנים
שלטון טליבאן
9. פלוני לפני 11 שנים
החלטה בזויה של המועצה ואנשי הדת
8. ויסאם לפני 11 שנים
סוגייה בעייתית מאוד
7. האמת לפני 11 שנים
להעיר את המתים משנתם....
6. כאמל לפני 11 שנים
שלום רב
5. עזאם לפני 11 שנים
הדבר בעל משמעיות רבות
4. אשה דתיה לפני 11 שנים
אתה צודק אבל
3. משפחה קטנה לפני 11 שנים
צעד מבורך
2. דרוזית ממוצעת לפני 11 שנים
מר זכי המכובד
1. חלבי לפני 11 שנים
מעריך אותך מאוד

מומלצים