על המחוקק לתת את הדעת במקרים בהם בוחר אדם לשרוף את גופתו

עסקינן בבקשה למתן צו מניעה, שנתבקש ע"י בן המנוח למניעת שריפת גופת אביו המנוח, ביהמ"ש לענייני משפחה על המחוקק לתת את הדעת למצבים בהם בוחר אדם לשרוף את גופתו לאחר מותו.

15.02.2019 מאת: פורטל הכרמל
על המחוקק לתת את הדעת במקרים בהם בוחר אדם לשרוף את גופתו

בן זוגו של המנוח ובנות המנוח טענו שהמנוח אמר להם, בהזדמנויות שונות, שברצונו שגופתו תישרף וכי הם מבקשים למלא את רצונו.

בן המנוח טען שהעובדה שהמנוח לא גילה לו שברצונו שגופתו תישרף מטילה ספק אם זה אכן היה רצונו המוחלט של אביו המנוח. הצדדים באו בדברים והגיעו להסכמה כי גופת המנוח תיקבר.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי גופת המנוח תבוא לקבורה תוך 48 שעות וכי מתן אישור לרצון המנוח לשרוף את גופתו ללא הסדרה חוקית וקביעת כללים אינה ממלאה אחר מטרת כבוד חוק האדם וחירותו ועל המחוקק לתת את דעתו על כך, מהר ככל האפשר, אם בחר בדרך של התרת שריפת גופת הנפטר.

 

תגובות

מומלצים