פקיעין ביחס למספרים הארציים

מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן עולה שמספר התושבים בכפר פקיעין 5800 תושבים, מתוכם 1,695 ילדים עד גיל 18, ו 561 קשישים, רוב האוכלוסייה העובדת הינה שכירה, בפקיעין 286 עצמאיים, הילודה בירידה.

12.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פקיעין ביחס למספרים הארציים

 

הנתונים של פקיעין מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ אוכלוסייה 5,800 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 1,695 2,908,328 29.4% 33.1%
בגיל עבודה 3,510 4,677,287 60.9% 53.2%
קשישים 561 1,212,327 9.7% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2019

  מספר תושבים התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ תושבים 5,851 8,823,380 100% 100%
כללית 3,794 4,572,345 64.8% 51.8%
לאומית 1,602 723,271 27.4% 8.2%
מכבי 359 2,303,030 6.1% 26.1%
מאוחדת 96 1,224,734 1.6% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
סה''כ מבוטחים 4,261 6,621,598 100% 100%
שכירים 2,459 3,683,535 57.7% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 55 51,123 1.3% 0.8%
עצמאים 286 280,555 6.7% 4.2%
אחר 1,516 2,657,508 35.6% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  פקיעין (בוקייעה) ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,361 10,488
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 7,261 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
פקיעין (בוקייעה) ארצי פקיעין (בוקייעה) ארצי
אזרח ותיק ושאירים 484 1,023,953 8.3% 11.6% 01/03/2019
אזרח ותיק 376 929,590 6.5% 10.6% 01/03/2019
שאירים 108 94,363 1.8% 1% 01/03/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 73 195,826 1.3% 2.2% 01/03/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 53 74,906 0.9% 0.9% 01/12/2018
סיעוד 101 180,254 1.7% 2% 01/12/2018
מזונות *** 14,699 0.1% 0.2% 01/03/2019
אבטלה  37 70,068 0.6% 0.8% 01/12/2018
נכות כללית 169 256,852 2.9% 2.9% 01/03/2019
שירותים מיוחדים לנכים 48 64,017 0.8% 0.7% 01/03/2019
ילד נכה 28 65,604 0.5% 0.7% 01/03/2019
ניידות 29 44,508 0.5% 0.5% 01/03/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 874 1,198,994 15.1% 13.6% 01/03/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 57 208,905 1% 2.4% 01/03/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,728 2,919,949 29.8% 33.2% 01/03/2019
דמי לידה    11,062 0.1% 0.1% 01/03/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 22 60,892 0.4% 0.7% 01/03/2019
דמי פגיעה  *** 5,626 0.1% 0.1% 01/03/2019

 

תגובות

מומלצים