צמצום היקף העבודה במשק ב2020

עובדים שכירים רבים מצאו את עצמם מפוטרים או בחל"ת בשנת הקורונה 2020, מספר משרות השכיר היה 122.5 אלף, ירידה של 9.0% לעומת שנת 2019, השכר הממוצע בישראל עלה ב-2020 ב-7% ועמד על 11.5 אלף ש”ח, ענף שירותי האירוח והמזון ספג ירידה חדה של 40.9%.

05.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
צמצום היקף העבודה במשק ב2020


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני שנת 2020 לגבי השכר הממוצע למשרת שכיר, שהושפעו דרמטית מהתפרצות מגיפת הקורונה.

בשנים 2012-2019 השכר הממוצע למשרת שכיר עלה בין 1.7%-3.6%. עקב השפעת מגפת הקורונה על שוק העבודה, בשנת 2020 חלה עלייה של 7.0% לעומת שנת 2019.

גם במספר המשרות במשק ניתן לראות כי עד שנת 2019 חלה עלייה עקבית במספר משרות השכיר (כ-2.6% בממוצע בכל שנה לעומת השנה הקודמת לה). אך עקב השפעת מגפת הקורונה על שוק העבודה, בשנת 2020 ירד מספר משרות השכיר ב-10% לעומת שנת 2019.

הירידה במספר המשרות בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת הקיפה את כל ענפי הכלכלה, כאשר הירידות הגבוהות ביותר היו בענף שירותי אירוח ואוכל, שם נרשמה ירידה של 40.9% במספר העובדים גם בענף אמנות, בידור ופנאי נרשמה כצפוי ירידה חדה של 35.7%.

ענפים שנפגעו פחות בשנת הקורונה הם ענפי התעשייה, בהם נרשמה ירידה מתונה של 5.4%, חינוך עם ירידה של 4.6% במספר העובדים וענף המידע והתקשורת עם ירידה של 2.3%. בענף מנהל מקומי וציבורי ובענף שירותי בריאות לא חל שינוי כלל במספר משרות השכיר.

המגזר הגדול ביותר במשק בשנה החולפת היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.137 מיליון משרות שכיר, המהוות כ-63.4% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרה במגזר זה היה 12,421 ש"ח.

בתחום ההייטק השכר הממוצע לשכיר עמד על קרוב ל-25 אלף ש"ח, ומהווה עלייה של 6.1% לעומת שנת 2019, אז עמד השכר הממוצע בענף על 23,545 ש"ח. מספר המשרות בהייטק עמד על 321.7 אלף, ירידה של 0.5% לעומת שנת 2019, מה שמדגיש כי ענף זה כמעט ולא נפגע ממשבר הקורונה.

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים זרים מחו"ל היה 6,649 ₪, עלייה של 1.0% לעומת שנת 2019, בהמשך לעלייה של 5.4% בשנת 2019 לעומת שנת 2018.

מספר משרות השכיר של העובדים מחו"ל בשנת 2020 היה 122.5 אלף, ירידה של 9.0% לעומת שנת 2019, זאת לעומת עלייה של 1.4% בשנת 2019 לעומת שנת 2018.

 

תגובות

מומלצים