שוטרי רכס הכרמל באכיפה מוגברת

עם כניסת תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות עם כניסת חג פסח, התפרשו שוטרים ועובדי השיטור העירוני ברחובות ובכניסות הראשויות לכפרי הדרוזים בכרמל, השוטרים אוכפים את התקנות ובודקים כל רכב שנכנס ויוצא מהכפרים, פגשנו חלק מהשוטרים בשעת פעילות.

08.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שוטרי רכס הכרמל באכיפה מוגברת

 

שוטרי משטרת ישראל ברכס הכרמל שפועלים בשטח עלאא טריף, איימן אבו ח'לא ועובד השיטור העירוני עזאם חלבי בכניסה המזרחית לדאלית אל כרמל.

השוטרים יפעלו נגד כל מי שיפיר את הוראות הסגר, במתכונת הקיימת תתאפשר יציאה מהבית רק לצורך דברים דחופים והכל קשור לאישורים מראש, אין לצאת מהישובים לערים עד יום שישי בשעה 19:00, וכל העובר על החוק צפוי לקנס כספי, בנוסף עסקים שיאפשרו למספר גדול של לקוחות לשהות בעסק צפויים לקנסות גבהים ולרישום פלילי.

הנחיות לציבור שהממשלה אישרה במסגרת תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות

על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל בתקופת חג הפסח. בזמן חג הפסח עולה החשש לעלייה משמעותית בשיעורי ההדבקה והשפעותיה עלולות להיות רחוקות טווח. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי עד לאחר החג וכן הגבלה על מקומות העבודה.

על פי התקנות שאישרה הממשלה:

החל מהיום, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר אלא לשם הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים, או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן לעשות זאת בישוב מגוריו.

החל מיום ד׳ ה-08.04.2020 בשעה 15:00 ועד יום ה׳ ה-09.04.2020 בשעה 7:00 תיאסר גם הצטיידות במזון.

הממשלה חוזרת ומזכירה כי האזרחים נדרשים לחגוג את חג הפסח בבתים בהם הם גרים. הגבלות אלה לא יחולו ביישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים.

עוד הורחבו בתקנות סמכויות האכיפה של משטרת ישראל שיכללו מעתה גם סמכות למנוע יציאה של אדם או רכב מיישוב, וכן הסמכות לדרוש מכל אדם להזדהות ביציאתו מהיישוב ולעכבו באם נדרש על פי חוק.

צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה בתוך כך, נחתם היום על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צו בריאות העם חובת חבישת מסיכה, לפיו לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מסיכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף.

הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור ובלבד ששומר על מרחק של שני מטרים מאדם אחר, שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.

תחילתו של הצו בדבר חובת חבישת מסכה החל מיום א' 12.4 בשעה 7:00. הממשלה אישרה בישיבתה גם תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה)

בהתאם לתיקון עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים, לא יאפשרו שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, מלבד במקרים ייחודיים בהם נדרשים עובדים לביצוע עבודה חיונית או דחופה ובלבד שמספרם לא עולה על 15% מכלל העובדים (או עד ל 30% אם נתן המעסיק הודעה בעניין למשרד הכלכלה והתעשייה).

תוקף התיקון מיום רביעי, 8.4, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

עוד נקבע כי התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי, ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי.

באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי שההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם.

תיקון זה יפקע ביום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

 

פורטל הכרמל

תגובות

1. ד.א.כרמל לפני 2 חודשים
בוקר טוב

מומלצים