שר המשפטים החליט למנות מנהל לבתי הדין הדרוזיים

בימים אלה נסגרת רשימת המועמדים לנהל את בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תפקיד שמילא עד היום בשתי קדנציות עו"ד כמיל מולא, שר המשפטים גדעון סער לא היה מוכן לתת ארכה נוספת ופתח את ההתמודדות למועמדים. השאלה אם תהיה מועמדת להוביל את בתי הדין הדרוזיים.

12.10.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שר המשפטים החליט למנות מנהל לבתי הדין הדרוזיים

 

עד היום ניהל את בתי הדין הדתיים הדרוזיים עו"ד כמיל מולא מכפר ירכא, שבמשך שתי קדנציות ניהל את העניינים ביד רמה, ופרסם ספר חוקים כולל.

 

שר המשפטים סער החליט אחרי שתי קדנציות להקים ועדת איתור שתמליץ על שמות מועמדים לתפקיד ניהול בתי הדין הדתיים הדרוזיים, השר יחליט מי ימונה לתפקיד מבין המועמדים.

 

משרד המשפטים הודיע על האפשרות להגיש מועמדויות לתפקיד מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים. בהתאם לסעיף 16 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, מנהל לבתי הדין הדתיים הדרוזיים ימונה בידי שר המשפטים.

 

כשיר להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים – מי שמכהן כקאדי מד'הב כמשמעו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, או אדם בעל תואר אקדמי עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומי העיסוק של התפקיד. 

 

עיסוק מס' 50003751 - מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזים משרה: 80005980 תואר המשרה: מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזים היחידה: בתי הדין הדתיים הדרוזיים
 

 

תיאור התפקיד: ניהול בתי הדין הדרוזיים, לרבות תחומי האחריות הבאים: כתיבת תכניות עבודה כולל מחשוב ותקציב בהתאם לצרכים וליעדי היחידה, וניהול מעקב ובקרה אחר יישומן וניצול התקציב; אחריות על תחומי המינהל ומשאבי אנוש של היחידה בתיאום עם הסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש וחשבות המשרד

 

ניהול, הנחיה והדרכת העובדים וביצוע מעקב אחר תפקודם. אחריות על פיתוח תכניות הכשרה מקצועיות לקאדים ולעובדי היחידה, מתן מענה לפניות הציבור למערכת בתי הדין הדרוזיים וקביעת נהלים ליישום לקחים ולשיפור.

 

השירות; תיאום בין מערכת בתי הדין הדרוזיים לבין המערכות השונות במשרד המשפטים ובין גורמים
ממשלתיים וציבוריים.

 

ייצוג מערכת בתי הדין הדרוזיים בפורומים ממשלתיים וציבוריים בכירים ופיתוח קשרים מקצועיים עם בתי דין דרוזיים בחו"ל ומוסדות אקדמיים העוסקים בנושא.

 

עדכון באופן שוטף בשינויי חקיקה ובפסקי דין הנוגעים לתחום פעילות בתי הדין, יישום החלטות ועדת המינויים של הקאדים או החלטות השר הממונה בעניינם של הקאדים והפצת פסקי דין של בתי הדין הדרוזיים, ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה ונשיא בית הדין לערעורים.

 

דרישות סף מחייבות:

השכלה: קאדי מד'הב - כמשמעו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזים, התשכ"ג-1962 או- בעל תואר אקדמי עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומי העיסוק של התפקיד.

 

כישורים רצויים נוספים: רצוי ניסיון מוכח באחד או יותר מהתחומים הבאים:

ניהול והדרכת עובדים

הובלת תהליכי שינוי ארגוני

גיבוש תכניות עבודה וניהול תקציב

ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים

 

רצוי סיום קורס ניהול בכיר או קורס מקביל למנהלים, בהיקף של 100 שעות לפחות

 

ידע: בקיאות בתחומי העיסוק של בתי הדין הדתיים הדרוזים

 

שפות: כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית והערבית ברמה גבוהה

 

מיומנויות: תקשורת בין אישית ברמה גבוהה

 

הערות:

א. המינוי למשרה זו הוא בידי שר המשפטים בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962.

 

ב. הגשת מועמדות למשרה מהווה ידיעה והסכמה מטעם המועמד/ת לאמור בהחלטת הממשלה 4470 מיום 2009.2.8 לפיה מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזים יתמנה לתקופה של ארבע שנים וכי בתום תקופת הכהונה יהיה רשאי השר הממונה בהתייעצות עם נציב שירות המדינה להאריך את כהונתו במשרה לתקופה נוספת שלא תפחת משנתיים ולא תעלה על ארבע שנים.

 

להגשת מועמדות, שאלות או הבהרות, יש לפנות באחת מהדרכים הבאות:

מייל  Kolkore-Druze@justice.gov.il

פקס: 073-3925178

יש לוודא כי צורפו המסמכים הבאים: 

שאלון למועמד/ת 

קורות חיים

תמונה 

המלצות 

אישורי העסקה

תעודות השכלה 

מסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים 

 

המועד האחרון להגשת מועמדויות: ט"ו חשוון התשפ"ב - (21 באוקטובר 2021).

 

 

תגובות

1. דרוזי לפני 10 ימים
מועמדים

מומלצים