12% מהתושבים בישראל עם לקות שמיעה

46% מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי הוא 66%, בשנת הלימודים תשע"ט למדו במערכת החינוך 6,201 תלמידים עם לקות שמיעה, 28% מבעלי לקויות השמיעה בעלי השכלה אקדמית.

02.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
12% מהתושבים בישראל עם לקות שמיעה

 

בעיות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה

12% (כ-700 אלף איש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מהגברים ו-11% מהנשים.

ל-10% (כ-558 אלף איש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-141 אלף איש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל.

שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: 46% (כ-174 אלף איש) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי ול-15% מבני 75 ומעלה (כ-56 אלף איש) יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.

מצב תעסוקה בגיל 64-25

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי הוא 66%, 79% בקרב שאר האוכלוסייה.

31% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי אינם בכוח העבודה, 19% בקרב שאר האוכלוסייה.

תחושות ומצבים רגשיים בגיל 74-20

10% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בקרב שאר האוכלוסייה.

12% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.

ילדים עם לקות שמיעה

בשנת 2020 קיבלו 91,604 ילדים גמלת ילד נכה. 5.8% מהם קיבלו גמלה בגין ליקויי שמיעה (כבדות שמיעה/חירשות).

תלמידים עם לקות שמיעה

בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) למדו במערכת החינוך 6,201 תלמידים עם לקות שמיעה (2.4% מהתלמידים עם צרכים מיוחדים בשנה זו), מהם 35.1% ערבים.

72.1% מהתלמידים עם לקות שמיעה למדו בשנת תשע"ט בכיתות רגילות (לעומת 59.3% בתש"ע) – 82.1% - בחינוך היסודי, 63.4% - בחינוך העל-יסודי ו-49.5% - בחינוך הקדם-יסודי.

60.7% מהילדים עם לקות שמיעה בחינוך העברי הקדם-יסודי למדו בשנת תשע"ט בכיתות גן רגילות (לעומת 23.2% בתש"ע), ובחינוך הערבי הקדם-יסודי – 24.6% מהילדים (לעומת 10.4% בתש"ע).

בחינוך העברי היסודי למדו בשנת תשע"ט 88.4% מהתלמידים עם לקות שמיעה בכיתות רגילות (לעומת 78.7% בתש"ע), ובחינוך הערבי היסודי – 67.0% מהתלמידים (לעומת  56.5% בתש"ע).

בחינוך העל-יסודי למדו בשנת תשע"ט 63.4% מהתלמידים בכיתות רגילות (לעומת 53.4% בתש"ע). עיקר השינוי היה בפיקוח העברי הממלכתי (מ-53.3% בתש"ע ל-68.6% בתשע"ט).

בפיקוח הממלכתי-דתי יותר מ-98% מהתלמידים עם לקות שמיעה בכל דרגי החינוך למדו בכיתות רגילות, הן בתש"ע הן בתשע"ט, ובפיקוח החרדי היסודי יותר מ-97% בכל אחת מהשנים.

בוגרים בני 18 ומעלה עם לקות שמיעה

לפי מרשם אנשים עם מוגבלות, מכלל נכי צה"ל וזכאים לסל תקשורת בשנת 2019, כ-24.3 אלף אנשים בני 18 ומעלה היו עם חירשות/לקות שמיעה. שיעורם מתוך בני 18 ומעלה מכלל תושבי ישראל היה 4.0 ל-1,000 נפש.

שיעור היהודים והאחרים עם חירשות/לקות שמיעה היה 4.0 ל-1,000 נפש,  ואילו שיעור הערבים היה 3.7 ל-1,000 נפש.

שיעור הגברים היה גבוה משמעותית משיעור הנשים - 7.0 לעומת 1.1 ל-1,000 נפש, בהתאמה.

ככל שקבוצת הגיל הייתה גבוהה יותר, כך עלה שיעור האנשים עם חירשות/לקות שמיעה.

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים