חינוך ותרבות

מיליארד ₪ תוספת לקידום ילדי החינוך המיוחד
קיצור ימי חופשות התלמידים יש תוכנית אין תקציב
התלמידים הצדיעו לפצועי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה
בבחינות המיצ
למה כולם משמינים?
סוגיית ההסעות לדתי אלאשראק נפתרה זמנית
פורטל חדש לחינוך המיוחד המיועד להורים לילדים המיוחדים
שבוע הסובלנות וקבלת האחר יסודי ב' עוספיה
ממחישים לתלמידים את הסכנות בכביש