אין להעסיק מדריכים בקייטנות ללא אישור מתאים

המשרד לביטחון הפנים פונה למפעילי קייטנות ולמנהלי מסגרות הדרכה ובידור במהלך חופשת הקיץ, בקריאה לקבל אישור משטרה עבור כל עובד שבכוונתם להעסיק המאפשרת לעובד להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים.

20.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אין להעסיק מדריכים בקייטנות ללא אישור מתאים

תמונה להמחשה

 

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, התשס"א-2001 , חל איסור להעסיק עברייני מין מורשעים במוסדות בהם שוהים קטינים, אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית וחסרי ישע.

יש להדגיש כי הדברים אמורים בין אם מדובר בעבודה בשכר ובין אם בהתנדבות, וכי הוראות החוק חלות גם על אדם המועסק באמצעות חברת כוח אדם.

על המעסיק חלה החובה למלא טופס "בקשה לקבלת אישור העסקה" הנמצא באתר משטרת ישראל ועל העובד לגשת בצירוף טופס זה לתחנת המשטרה לקבל את האישור המתאים.

לתשומת הלב: העסקת עובד ללא אישור משטרה, גם אם אין לעובד עבר פלילי, מהווה עבירה על החוק שעונשה קנס.

 

תגובות

מומלצים