בעקבות האלימות משרד החינוך בצפון יוצא בתכנית למיגור התופעה

חלק מהתלמידים חווה לחץ וחרדה ברמות שונות בשל החשיפה הרבה למידע וחלקם נמצאים במעגלי הפגיעה של חברים וקרובי משפחה מדרגות שונות, כאנשי חינוך עלינו לפעול למנוע מהילדים חשיפה לאירועים קשים, משרד החינוך גיבש תכנית מיוחדת לטיפול בבתי ספר בהם רמת אלימות גבוהה במיוחד.

08.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בעקבות האלימות משרד החינוך בצפון יוצא בתכנית למיגור התופעה

 

כך מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך , ד''ר אורנה שמחון , שהפיצה בימים אלה איגרת מיוחדת למערכת החינוך בחברה, על רקע אירועי האלימות האחרונים , וזו לשונה : 

"לצערנו אנו עדים בתקופה האחרונה לאירועי אלימות קשים בחברה הערבית שגבו קורבנות רבים. אירועים קשים אלה יוצרים אי שקט ומערערים את תחושת המוגנות של האזרחים ובתוכם גם תלמידנו. 

בצד הפעילות של גורמי אכיפת החוק והפעילות של ההנהגה ברשויות המקומיות, לנו כאנשי חינוך יש תפקיד משמעותי במערכת החינוך. 

חלק מהתלמידים חשופים למתרחש, חלקם חווה לחץ וחרדה ברמות שונות בשל החשיפה הרבה למידע וחלקם נמצאים במעגלי הפגיעה של חברים וקרובי משפחה מדרגות שונות. 

עלינו כאנשי חינוך לפעול בבתי הספר בשלושה היבטים:

1.     לחזק מסרים ברורים של גינוי מעשי אלימות על כל סוגיה.

2.     ליצור הזדמנות לזיהוי רמות התמודדות ולמקורות תמיכה, לתחושת מוגנות וביטחון בהתמודדות עם רגשות הנובעות מחשיפה לאירועי אלימות.

3.     להעביר מסר של תקווה באמצעות פעולות יזומות חיוביות בתחום הנתינה והמעורבות החברתית של אנשי החינוך והתלמידים כדרך להעצמת תחושת השליטה וההשפעה על אופייה של החברה כחברה סובלנית שיש בה כבוד כלפי בני אדם וסולידריות חברתית. 

כמבוגרים משמעותיים בעולם של תלמידנו, עלינו לפעול ככל יכולתנו למנוע מהם חשיפה לאירועים קשים ומורכבים אך כשהם מתרחשים עלינו לפעול זאת כדי לתת ביטוי לרגשותיהם ולהקנות מסרים כי פתרון סכסוכים ובעיות צריכים להיעשות באמצעות הקשבה, שיח ודיאלוג תוך הימנעות מוחלטת משימוש בכוח ובאלימות. 

באתר שפ"י cms.education.gov.il ניתן למצוא חומרי הדרכה לאנשי החינוך בשלבי הגיל השונים שיסייעו להם בתיווך המסרים לתלמידים.

שלחנו ליועצות בתי הספר חומרי הדרכה ומערכי שיעור שניתן לעשות בהם שימוש בפתיחת יום לימודים בשיעורי מחנך ובמסגרת כישורי חיים. 

משרד החינוך בראשות שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך גיבש תכנית פעולה רחבה לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות בחברה הערבית. 

מטרות התכנית:

-      הגברת המוגנות וצמצום אירועי אלימות בקרב תלמידים במרחבים השונים.
-      הגברת מוגנות צוות ההוראה.
-      קידום אקלים חינוכי מיטבי ופיתוח רווחה נפשית.
-      חיזוק יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים והגברת הפנייה לעזרה של תלמידים למורים.
-      חיזוק היחסים בקרב התלמידים והגברת האחריות האישית והחברתית שלהם. 

המשרד גיבש תכנית מיוחדת לטיפול בבתי ספר שנוטרו ובהם רמת אלימות גבוהה במיוחד. בבתי ספר אלה תהיה התערבות אינטנסיבית בליווי מדריכי אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי). ניתנה תוספת שעות ייעוץ לבתי ספר במיקוד וכן יוגבר הפיקוח על תהליכי העבודה. כמו כן, יתקיים אבחון, יקבעו מטרות ותבנה תכנית התערבות תוך גיוס צוותי החינוך, תלמידים, רשות וקהילה. 

המורים בבתי ספר ישתלמו בנושאים הבאים: 

-      אקלים וניהול כיתה
-      יחסי קרבה מורה-תלמיד
-      הנחיות תכנית למניעת אלימות ובריונות
-      טיפול אפקטיבי באירועי אלימות ובבעיות משמעת והתנהגות. 
-      יבנה תקנון בית ספרי וכיתתי.
-      תבנה תכנית השגחה ונוכחות צוותי מורים בהפסקות. 

מחוז הצפון קיים ישיבה מיוחדת בנושא בהשתתפות נציגי ראשי רשויות ומנהלי אגפי חינוך, מנהלים, יועצים, פסיכולוגים, מפקחים, נציגי משטרת ישראל וגורמי מקצוע נוספים וסוכם על הכנת תכנית מחוזית שתכלול את תכנית משרד החינוך ופעולות נוספות במטרה לפעול במערכת החינוך לשיפור האקלים ומיגור האלימות, זאת בנוסף לפעילות ההנהגה במגזר הערבי הנדרשת כל כך בימים אלה והפועלת לטיפול בנושא ולפעולות גורמי אכיפת החוק שפועלים גם הם בנושא זה. 

אני מבקשת מכם אנשי החינוך להביא לידי ביטוי את מנהיגותכם באופן מיטבי בימים קשים אלה העוברים על החברה הערבית ועל כל אזרחי ישראל.

העניקו לתלמידנו תחושת מוגנות ותקווה לעתיד בטוח בחברה סובלנית".

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים