ההורים נדרשים לשלם אלפי ש"ח בשנה עבור חינוך

בעקבות תלונות רבות שהגיעו לוועדת החינוך מהורים שהתבקשו על ידי מוסדות חינוך ממלכתיים לשלם אלפי שקלים בשנה עבור חינוך, קיימה ועדת החינוך דיון בנושא תוכניות לימוד נוספות ורכישת שירותים מרצון.

27.09.2017 מאת: פורטל הכרמל
ההורים נדרשים לשלם אלפי ש"ח בשנה עבור חינוך

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי: "תוכניות הלימוד הנוספות (תל"ן) מרחיבות את הפערים בין התלמידים. אין שום הצדקה לגבות תל"נים למעט בצע כסף"

לדברי יו"ר הוועדה ח"כ יעקב מרגי, הסעיפים בטבלת תשלומי ההורים העוסקים ברכישת שירותים מרצון ותוכניות לימוד נוספות אינם נדרשים את אישור ועדת החינוך. "הסיחו את דעתנו בתשלומי הרשות והחובה כשלמעשה עיקר הגביה מתבצע היום תחת שני הסעיפים הללו". הוא קרא לפורום ועדי ההורים היישוביים להרחיב את מרד תשלומי ההורים גם לתשלומים הנוספים ולא רק לגבי התשלומים הנוגעים לסל תרבות, טיולים שנתיים, מסיבות ושל"ח.

גור רוזנבלט מנהל מינהל רישוי בקרה ואכיפה ממשרד החינוך הציג את מדיניות משרד החינוך בנושא הבקרה והאכיפה של תשלומי ההורים שעיקריה הורדת נטל התשלומים על ההורים, שקיפות של מערכת התשלומים ו"המנעות מיצירת בתי ספר לעשירים בלבד".  על פי המצגת (מצ"ב), חובת בית הספר לקבל אישור מוועד הורים עבור גביית תשלומי ההורים באמצעות חתימה על פרוטוקול; להקליד באפיק ולקבל אישור מאת המפקח הכולל; לקבל אישור המפקח הכולל על טיוטת החוזר להורים; לפרסם חוזר להורים הכולל את מעמד התשלום (רשות, בחירת שירותים מרצון); להחתים כל הורה בנפרד על רכישת תל"ן ולנהל את חשבון ההורים בהתאם להנחיות החוק והמשרד.

"אנחנו לא מעודדים תשלומים עודפים במערכת. המציאות בשטחה היתה שבבתי הספר הדתיים התקיימה גביה עודפת שאנחנו מנסים להוריד אותה". לשאלת היו"ר מרגי מהו תאריך היעד של הירידה בגבייה השיב רוזנבלט כי הוצב יעד של שלוש שנים לפני שלוש שנים אך הוא חלף, והיעד המחודש הוא שלוש שנים מהיום. "לא הצלחנו לעמוד בכל היעדים ויש עוד עבודה לפנינו".

אורלי ארביב, יו"ר ועד הורים עירוני רמלה אמר בוועדה: "תושבי העיר רמלה עסוקים בהישרדות ותשלומי ההורים מהווים נטל כלכלי גדול מאוד.  לא ניתן להסתכל על כל ההורים בארץ כמקשה אחת. ההורים ברמלה לא מסוגלים לשלם את התשלומים האלה. היכן האחריות של המדינה?  האם מדינת ישראל מכוונת את תלמידיה רק לתעודת בגרות? אנו ההורים מכירים בחשיבות הטיולים וההצגות אך לא מסוגלים לממן זאת עבור עצמנו. אך רובנו עסוקים בהישרדות כלכלית, אל תגזלו את זה מילדנו". 

פיצ'י דובינר, פעיל חברתי אמר : "לא נעים לנו שמשרד החינוך מטיל את מימיו על הפרצוף של ההורים בצורה לא אחראית. המדיניות של משרד החינוך קוברת את העתיד של מדינת ישראל.  בשטח שום דבר לא נכון מהמצגת שאתם הצגתם. אני מבקש ממדינת ישראל - אם רוצים להפריט את החינוך תצאו בהחלטה של הפרטה, אם לא, תפסיקו את התל"ן לגמרי". 

יואל זוהר, אב מהמועצה אזורית שפיר התייחס לגבייה החריגה בבתי ספר ממלכתיים דתיים: "המצגת של משרד החינוך יפה אבל אין בינה לבין המציאות כל קשר. כשנתיים אנחנו מנהלים מאבק מול משרד החינוך על שימושים אסורים בכספים שנגבו מההורים. בבית הספר שלנו אין שקיפות של התקציב. במשך שנתיים אנחנו מעבירים למשרד החינוך תלונות ולא מקבלים תגובה. הכספים שאנחנו משלמים עבור תל"ן ורכישת שירותים מרצון לא מגיעים לילדים שלנו אלא לצרכים אחרים כגון כסאות ושולחנות ויועץ תקשורת לבית הספר בעלות של 18,000 ₪. בדו"ח הסופי שהתקבל מרואה החשבון ששכרנו מצויינים  321,000 ₪ עבור שימושים לא תקינים".

עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה, נתן כדוגמה את רשת נעם צביה ששולחת לכל ההורים מכתב בתחילת השנה המיידע אותם שיש תוכנית לימודים תורנית ומבקש מהם שאם הם לא רוצים לשלם שיחשבו האם בית החינוך הזה מתאים לילד שלהם.  "אלה בתי ספר המתאימים מראש רק להורים שיכולים לממן אותם. יש פה מהלך מתוכנן שלמעשה נבנה להכשיר תשלומי הורים ולייצר את אותם בתי הספר למי שיכול ולמי שלא יכול.  בתי הספר אימצו את רכישת שירותים מרצון ותלן ומשתמשים בהם באופן לא חוקי", אמר רייכמן. 

 אמא לארבעה ילדים מירושלים אמרה כי בגני הילדים של ילדיה נדרשה לשלם 1000 ₪ בשנה עבור כל ילד וזאת למרות שהגביה המקסימלית עומדת על 217 ₪ לשנה. 

ח"כ יוסי יונה אמר כי על ועדת החינוך לפעול כדי לעצור את הכרסום המתמיד באחריות המדינה לממן את שירותי החינוך עבור תלמידי ישראל.  "תפקידה של המדינה הוא להבטיח שכל ילדה וילד יקבלו הזדמנות שווה כדי לפתח את היכולות הגלומות בהם לשם מימושם העצמי ולשם תרומתם המיטבית לחברה". 

בתום הדיון קרא היו"ר מרגי למשרד החינוך להעביר לוועדת החינוך לקראת הישיבה הבאה רשימה שמית של כל המוסדות שאושרה בהם גביית תשלומים חריגה. עוד קרא לבטל לאלתר את האישור שניתן לבתי ספר לגבות כספים עבור יום לימודים ארוך משום שלדבריו מדובר בגבייה כפולה שכן הארכת יום הלימודים מתבצעת כבר בכספי התל"ן. עוד אמר כי מערכת האכיפה והפיקוח של משרד החינוך לוקה בחסר:  "למרות ההתחייבות שלכם להיכנס לעובי הקורה ולא לאשר גבייה לא חוקית, הדבר עדיין מתרחש". לעניין הגבייה המאושרת על ידי משרד החינוך עבור תוכניות יחודיות ותורניות אמר היו"ר כי על ההורים לדעת על פי אלו קריטריונים נגבה והאם מומשו בהתאם להצהרות.  "זהו דיון ראשון מתוך סדרת דיונים שמטרתם להבין כיצד נפרצו הגבולות ומדוע מתאפשר לבתי ספר לגבות כספים עבור תוכניות חינוכיות שלאו דווקא מיושמות בשטח, אך בעיקר מחדדות את הפערים בין תלמידים במדינת ישראל".

תגובות

מומלצים