החמרת הענישה בגין תקיפת מורים 

חמש שנים מאסר למי שתוקף עובד חינוך, מאחר והתופעה המגונה של תקיפת עובדי חינוך בזמן עבודתם בידי תלמידים, הורים לתלמידים ובני משפחותיהם הפכה למכת מדינה.

06.03.2018 מאת: פורטל הכרמל
החמרת הענישה בגין תקיפת מורים 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת מרדכי יוגב, אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ איילת נחמיאס ורבין.

סעיף 382א לחוק העונשין, קובע עונש של שלוש שנים מאסר לתוקף עובד ציבור, כאשר התקיפה הייתה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף. מוצע להוסיף לעבירה נסיבה מחמירה ולקבוע שהיה והנתקף הוא עובד חינוך, דינו של עובר העבירה הוא חמש שנים מאסר.

בדברי ההסבר נכתב: "התופעה המגונה של תקיפת עובדי חינוך בזמן עבודתם בידי תלמידים, הורים לתלמידים ובני משפחותיהם הפכה בעת האחרונה חזון נפרץ ומכת מדינה. כחלק מהניסיון לשקם את מעמדם של אנשי החינוך ועל מנת להרתיע את המבקשים לפגוע בהם בא החוק להחמיר בעונשם של תוקפי עובדי חינוך כך שעונשם של אלה יעמוד על חמש שנים ללא צורך בקיומן של נסיבות מחמירות נוספות הנדרשות ביחס לתוקפי עובדי ציבור אחרים".

28 תמכו 1 התנגד וההצעה תועבר לוועדת חוקה

תגובות

מומלצים