היום נפתחת שנת הלימודים האקדמית 2021-2022

כ-350 אלף סטודנטים וסטודנטיות פתחו הבוקר את שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב, ב-59 מוסדות להשכלה גבוהה, לאחר מעל שנה וחצי שלמדו בזום מרחוק, הסטודנטים פותחים את שנת הלימודים בקמפוס, בכפוף לתו הירוק, מספרם של כלל הסטודנטים לתואר ראשון עלה ב-7.5% לעומת השנה הקודמת.

10.10.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
היום נפתחת שנת הלימודים האקדמית 2021-2022

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית

 

בשנת תשפ"א (2020/21) היו 59 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו לקראת תואר 335.7 אלף סטודנטים (כולל 48.7 אלף סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה).

 

מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון עלה בכ-8,660, עלייה של 15.9% לעומת השנה הקודמת. באוניברסיטאות (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה) הייתה עלייה של 16.8% ובמכללות האקדמיות ­– עלייה של 17.2% (20.3% במכללות הלא-מתוקצבות). במכללות האקדמיות לחינוך הייתה עלייה של 5.9%.

 

מספרם של כלל הסטודנטים לתואר ראשון עלה ב-7.5% לעומת השנה הקודמת, במיוחד במכללות האקדמיות הלא-מתוקצבות (14.3%). גם באוניברסיטאות (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה) עלה מספרם (7.0%), ואילו במכללות האקדמיות לחינוך חלה ירידה (2.9%).

 

מספר הסטודנטים לתואר שני עלה ב-9.0%. עליות היו בכל סוגי המוסדות ובמיוחד במכללות האקדמיות הלא-מתוקצבות (25.4%). באוניברסיטאות עלה מספרם ב-2.6% בלבד.

 

במספר הסטודנטים לתואר שלישי חלה עלייה של 2.0%.

 

בתשפ"א כ-55% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו מדעי החברה או מדעי הרוח.
69% מכלל הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי החברה או מדעי הרוח (38.5% ו-30.5%, בהתאמה).
הסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע, מתמטיקה וחקלאות (43.1%) ומדעי הרוח (24.0%).

 

נשים היו רוב (59.2%) בכל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד (66.2%) - פי שניים מאחוז הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות. גם בקרב החרדים היה אחוז הנשים יחסית גבוה יחסית (67.2%).

 

בין השנים תש"ע (2009/10) ותשפ"א עלה אחוז הסטודנטים הערבים באופן משמעותי בכל התארים (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה): בתואר ראשון - מ-10.9% ל-19.3%, בתואר שני - מ-6.7% ל-15.9% ובתואר שלישי - מ-3.9% ל-8.0%, בהתאמה.

 

בשנת תשפ"א למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה (כולל האוניברסיטה הפתוחה)14.7 אלף סטודנטים וסטודנטיות חרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי). הם למדו בעיקר חינוך והכשרה להוראה (32.4%).

 

בשנה זו, חלקם של סטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8) היה 28.1% בתואר ראשון, 32.5% בתואר שני ו-42.2% בתואר שלישי. חלקם היחסי של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היה 25.6% בתואר ראשון, 24.3% בתואר שני ו-17.9% בתואר שלישי.

 

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תמונות מהמכללה הערבית לחינוך חיפה

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים