המחוז הצפוני במשרד החינוך ערוך ומוכן לחזרה לבתי הספר

תדרוך תקשורת לקראת תשע'ט, מנהלת מחוז הצפון , ד'ר אורנה שמחון קיימה תדריך לתקשורת לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע'ט, " הנושא הארצי השנתי אחדות ישראל, מחוברים לעתיד' בסימן י/ח/י, י/צירתיות, ח/דשנות, י'חודיות.

28.08.2018 מאת: פורטל הכרמל
המחוז הצפוני במשרד החינוך ערוך ומוכן לחזרה לבתי הספר

הנושא הארצי השנתי שילווה את מערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה 'אחדות ישראל' .
המשפט שיוטמע בבתי הספר: "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".
במסגרת הנושא השנתי, יעסקו בתי הספר בסוגיית האחדות בשני צירים מרכזיים:

חיים בשותפות במדינת ישראל - אחדות בין כל מרכיבי החברה הישראלית
עמיות יהודית - שייכות לעם היהודי וקשר עם יהודי התפוצות
יעד מחוזי : 'מחוברים לעתיד' בסימן : י/ח/י : י/צירתיות , ח/דשנות , י'חודיות. 
נושאים במיקוד : קידום ההישגים הלימודיים , הטמעת ערכים מובילים , חיים משותפים במרחב החינוכי  , מצוינות ארגונית .

5 נושאים מרכזיים עימדו במרכז העשייה של מחוז הצפון בתשע'ט : *הישגים * ערכים * אחדות ישראל *רפורמת ההכלה *פדגוגיה מוטת עתיד : 'מחוברים לעתיד' בסימן : י/ח/י : י/צירתיות , ח/דשנות , י'חודיות. 
דובר המחוז , דוד גורלי מביא את נתוני המחוז לתשע'ט  , כדלקמן : 
343 אלף ילדים  מגן ועד י"ד:  

72  אלף בגיל הרך 
146 אלף בבתי ספר יסודיים
65  אלף בחט'ב
60 אלף בחט'ע 
עולים לכיתה א'
כ 25  אלף ילדים 
עולים לי'ב : 18500

גנים : 72 אלף ילדים ,  2959 גנים (רגיל + מוכש'ר) 3238 גננות , 146 'גננות מובילות' .  
בתי ספר ,  791 : 472  יסודיים רגיל + חינ'מ,  141  חט'ב  ו - 178 חט'ע ו/או תיכון). 
בתי'ס בחלוקה למגזרים : 218 יהודי ממלכתי , 100 יהודי ממ'ד , 343 ערבי , 81 דרוזי ,
 2 צ'רקסי , 47 בדואי.

עובדי הוראה 
 כ 26  אלף
מנהלים חדשים : 60 מנהלים חדשים נקלטו לקראת תשע"ט.
בתי'ס חדשים : 12 .
גנים חדשים : 55 
מורים חדשים : 1200
רשויות מצטיינות במחוז לתשע'ח: מטה אשר , בית ג'אן , עמק יזרעאל
בגרויות  : שיעור הזכאים המחוזי לבגרות מהלומדים לתשע'ז: 67.19% ) שיפור של 3.22 אחוזים בהשוואה לשנה קודמת  ) .נושק לממוצע ארצי . 
תגמול דיפרנציאלי : 17 אחוזים מכלל בתי הספר בישראל שהצטיינו  הם מהצפון ( הגבוה מכלל המחוזות ) . 30 אחוזים מכלל מצטייני רמה  1 בישראל ( הרמה הגבוהה ביותר ) הם מהצפון . ( הגבוה מכל המחוזות ) .  

יעדים לתשע'ט : 

בגרות :67.69 אחוז זכאים . 10.9  אחוז זכאים לבגרות מצטיינת .  
מתמטיקה-העלאת שיעור הזכאים ל 13 אחוזים ב 5 יח'ל ,  17.6 ב 4 יח'ל ושיעור הזכאים הכללי ל 82 אחוזים .
אנגלית : 24.5 אחוז זכאים  ב 5 יח'ל . 
חינוך טכנולוגי : 3700 תלמידים מתנסים בטכנולוגיה בתעשיה.
קידום יצירתיות , חדשנות ויזמות (י.ח.י ): 60 מוס'ח = 15 מוס'ח בגיל הרך , 40 מוסח ביסודי , 5 בעי'ס
התנדבות חברתית ולאומיות (ז-יב ) 23400 תלמידים. עוד 50 אלף תלמידי י-יב משתתפים במשימות מעורבות חברתית ( עם ציון לבגרות ) .
מרחבי למידה - m 21 : 150 =  110 ביסודיים , 10 חט'ב , 26 חט'ע , 4 חינ'מ .

התכנית לחיזוק הצפון :120 מיליון ש'ח לתשע'ח-תשע'ט . מזה :  44 מיליו'ש חוג לכל ילד ע'ח (30 אלף השתתפו) .ע'ט  38 מיליו'ש  ל 33 אלף תלמידי ד-ה  , 2450 קבוצות ב 93 רשויות .

יותר מ 60 אחוז מהילדים משתתפים לראשונה בחוג כלשהו.

עוד 40 מיליו'ש- ל'תכניות מודולריות ישוביות' מזה 20 מיליו'ש  לתשע'ט 2018/19 .

שיפוצים : כ 20  מיליון ש'ח הוקצו לשיפוצי מוס'ח ומרחבי למידה  m 21 לקראת תשע'ט.
אקדמיה כיתה – 600 סטודנטים ב 150 מוס'ח .
מדצי'ם – הרחבת התכנית מעבר  ל 50 רשויות
מודל תכנית העבודה הישובית : הרחבת התכנית מעבר  ל 40 רשויות .

 

פורטל הכרמל

צילום משטרת ישראל

תגובות

מומלצים