המשרד המוביל במדדי הביצוע לשנת 2018

מדוח בקרה של משרד ראש הממשלה עולה: משרד החינוך עמד ב-86% מיעדי הביצוע לשנת 2018 – ב-139 מתוך 160 מדדים, ממוצע הביצוע של משרדי הממשלה עמד על 79%.

22.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המשרד המוביל במדדי הביצוע לשנת 2018

 

 שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "תכנית העבודה של משרד החינוך לשנת 2018 כיוונה גבוה  ליעדים ברורים ומחייבים, להישגים במקצועות הלימוד, לשיפור בתחומים הערכיים, וליצירת הזדמנות שווה לכל תלמיד. הוכח שכאשר מציבים יעדים מוגדרים וברורים, ומכוונים את המערכת להשגת היעדים, מגיעים לתוצאות הרצויות".

מספר דוגמאות:

▪ שיעור הזכאות לבגרות: היעד – 66.9%; הביצוע – 68%.

▪ שיעור הנשירה בחינוך העל יסודי: היעד – 1.47%; הביצוע – 1.2%.

▪ 5 יחידות פיזיקה:  היעד: 10,500 נבחנים; הביצוע – 11,044 נבחנים.

▪ 5 יחידות כימיה: היעד: 9,300 נבחנים; הביצוע – 9,829 נבחנים.

▪ בתי ספר שמגישים ברמת 5 יח"ל מתמטיקה: היעד – 710; הביצוע – 710.

▪ פתיחת ספריות אנגלית בבתי ספר יסודיים: היעד – 250; הביצוע – 250.

▪ מספר הזכאים לתעודות הסמכה מקצועיות: היעד - 22,000; הביצוע – 24,000.

▪ מרחבי למידה חדשים (M21): היעד – 1,000; הביצוע – 1,021.

▪ בניית כיתות וגני ילדים: היעד – 6,667; הביצוע – 6,802.

תכנית העבודה לשנת 2018 כללה 5 מטרות ו-15 יעדים:

מטרה א': קידום למידה משמעותית ואיכותית - ידע, מיומנויות וערכים.

מטרה ב': חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות.

מטרה ג': קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל.

מטרה ד': חיזוק המנהיגות החינוכית.

מטרה ה': קידום יעילות ואפקטיביות במערכת החינוך.

 

תגובות

מומלצים