כ-75,000 תלמידים צפויים להבחן היום בבגרות חורף מתמטיקה

כ- 75,000 תלמידים צפויים להבחן היום חמישי ה- 23.1.2020 בבחינת הבגרות מתמטיקה מועד חורף 2020. מתוכם, כ- 3,200 תלמידים מתגוררים בעיר ירושלים, בה יתכנס פורום השואה הבינלאומי.

23.01.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כ-75,000 תלמידים צפויים להבחן היום בבגרות חורף מתמטיקה

 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "מועד חורף מאפשר לבתי הספר לפרוס באופן גמיש ונח יותר את הבחינות, ובתוך כך לרווח ולהפחית את עומס המבחנים. הוא גם נועד להעניק לתלמידים הזדמנות נוספת לשיפור הציון כדי שיוכלו למצות את מיטב הפוטנציאל הטמון בהם. בעקבות פורום יום השואה הבינלאומי, נערכנו מבעוד מועד כדי שהבחינה תתקיים כסדרה. לשם כך נקטנו בשורה של פעולות לוגיסטיות שיבטיחו את ההבחנות באופן מסודר וכבשגרה. עם זאת, אנחנו ערוכים לתת מענים לבעיות שעלולות להתעורר וכן למקרים חריגים עמם יתמודדו תלמידים. אנחנו נגלה כלפיהם רגישות, וניתן מענה פרטני. אני מאחל לנבחנות ולנבחנים הצלחה רבה בבחינה".

מיפוי שערך המשרד מעלה, כי 15 בתי ספר בעיר ירושלים ממוקמים באזורים בהם הצירים צפויים להיות חסומים. לנוכח זאת, פרסם המשרד לבתי הספר נהלים מסודרים לשם היערכות.

בחינת הבגרות תתקיים בכל רמות הלימוד:

ב- 3 יחידות לימוד צפויים להבחן כ- 50,000 תלמידים

ב- 4 יחידות לימוד: כ- 15,000 תלמידים

ב- 5 יחידות לימוד: ב- 10,000 תלמידים

הבחינה הראשונה תפתח בשעה 12:00 והאחרונה תנעל בשעה 18:45. 15 בתי ספר המצויים באזורי הצירים החסומים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים, ולבקש מהתלמידים להקדים את הגעתם לבתי הספר, כדי להתחיל את הבחינה במועדה.

עוד מומלץ  להשתמש בתחבורה ציבורית ולא להגיע לבחינה ברכבים פרטיים, שכן ייתכן כי בחלק מהרחובות שיהיו חסומים לתנועת רכב פרטי, תתאפשר תנועתם של אוטובוסים.

המשרד ער לקשיים ולבעיות שעלולים להתעורר, ובמקרים חריגים הוא ידע לתת את המענים הנדרשים. יחד עם זאת, התלמידים מתבקשים להגיע במועד, ולא לאחר לבחינה, כדי לשמור על טוהר הבחינות.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים