למתנדבים בתקופת השירות הלאומי אזרחי

רשות השירות הלאומי אזרחי, כגוף הממשלתי הממונה על מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, פועלת בהתאם ליעדיה לקידום השתלבותם של המשרתים במעגל הלימודים וההשכלה הגבוהה ובמעגל התעסוקה לאחר שירותם.

09.03.2018 מאת: פורטל הכרמל
למתנדבים בתקופת השירות הלאומי אזרחי

בהתאם לנהלי הרשות, המשרתים בשירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי יכולים להתחיל את לימודיהם האקדמיים או המקצועיים אף בתקופת השירות, לאחר שעות פעילותם בתפקידם בשירות, ללא הגבלה כלשהי.

כמו כן, אף המתנדבים בשירות הלאומי יכולים להתחיל את לימודיהם האקדמיים או המקצועיים בתקופת השירות, לאחר שעות פעילותם בתפקידם בשירות, בכפוף לעמידתם בתנאים שקובע הנוהל בדבר הגבלת מספר השעות בהן יכולים ללמוד המתנדבים ובאישורים הנדרשים לשם כך (מצ"ב נוהל לימודים למתנדבי השירות הלאומי).

במסגרת זו, הרשות מבקשת לקבל הצעות ממוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה וממוסדות להכשרה מקצועית המפוקחים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למסלולי לימודים המותאמים למתנדבים בהתאם לתחומי שירותם ולאופי תפקידיהם בשירות ובהתאם למספר השעות בהן הם יכולים ללמוד בתקופת שירותם.

כמו כן, לשם הצעת מסלולים למשרתים מהמגזר החרדי נדרש המוסד להתחייב כי יעמיד לרשות המשרתים קמפוס לימודים המותאם לאורחות החיים של המגזר החרדי.

בכל הצעות המסלולים שכר הלימוד הכולל אותו יידרש הסטודנט לשלם עבור הלימודים בכל תקופת לימודיו לתואר או לתעודת המקצוע, לא יעלה על תחשיב שכר לימוד אוניברסיטאי.

לאחר קבלת ההצעות ובדיקתם בהתאם לתנאים האמורים לעיל, בכוונת הרשות לפרסם את מסלולי הלימוד לידיעת המשרתים.

את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך ט' ניסן ה'תשע"ח 25/03/18 על ידי שליחת דוא"ל ל- netanelc@ncs.gov.il

טופס בקשה ללימודים( 431.74 Kb )

נוהל אישור לימודים בשירות הלאומי( 404.22 Kb )

תגובות

מומלצים