לקלוט את התלמידים מהכפרים הלא מוכרים בנגב

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, פנתה לשר החינוך בעניין של הפסקת שירותי החינוך ע"י המועצה האזורית אל-קסום מחוץ לתחום שיפוטה, לתלמידים מיישובים אחרים ובעיקר מכפרים לא מוכרים בנגב "פזורה")

18.08.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
לקלוט את התלמידים מהכפרים הלא מוכרים בנגב

 

ד"ר שרף חסאן יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, במכתב לשמואל אבואב מנכ"ל משרד חינוך, אודות הפסקה מידית של אספקת שירותי חינוך ע"י המועצה האזורית אל-קסום מחוץ לתחום שיפוטה, לתלמידים מיישובים אחרים ובעיקר מכפרים לא מוכרים בנגב ("פזורה") .

ד"ר שרף חסאן: "אנו פונים אליך בזה ומבקשים את התערבותך המידית לפתרון הבעיה החמורה והאמתית במערכת החינוך במועצה האזורית אל-קסום בנגב, והקצאת כל המשאבים והתקציבים הדרושים, בכדי לקלוט חזרה ובאופן סדיר, את כלל התלמידים בבתי הספר ומוסדות החינוך והתרבות, עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה  ב 1.9.2109".

"כידוע, המועצה האזורית אל-קסום מספקת שירותי חינוך לתלמידים ביישובים הכלולים במועצה (7 יישובים) ולתלמידים מיישובים ממועצות מקומיות אחרות ותלמידים מכפרים לא מוכרים בנגב שירות חינוך לפזורה"

"כפי שעולה ממכתביו המפורטים של מר סלאמה אל אטרש, ראש המועצה האזורית אל-קסום, ואשר נשלחו, מבעוד מועד, אליך ולשר החינוך וכל הגורמים האחראים על מערכת החינוך במשרד ובמחוז דרום, לגבי הצרכים האמתיים והדרישות למשאבים ותקציבים והצורך לכבד ולקיים הסכמים וסיכומים, בכדי שיוכל לשאת באחריות הכבדה וייערך בצורה נאותה לקליטת כלל התלמידים, באופן סדיר,  במערכת החינוך במועצה האזורית אל-קסום עם פתיחת שנה"ל הקרובה".

"יש לציין, הנושא הנ"ל חשוב מאוד שיזכה לטיפול מידי ורציני על ידך, יחד עם כל בעלי העניין במשרד החינוך, בכדי למנוע כל פגיעה מיותרת בעיקר בתלמידים ובפתיחת שנה"ל הקרובה באופן סדיר במועצה האזורית אל-קסום. כמו כן, הנושא הנ"ל הינו על סדר היום של הישיבה המשותפת לוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי ומזכירת הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל, אשר תתקיים ביום שבת 24.8.2019  בנושא ההיערכות לפתיחת שנה"ל הקרובה- 2019/20 בחברה הערבית , וההחלטות יהיו לאור ההתקדמות וההתפתחויות בנושא הנ"ל".

 

תגובות

מומלצים