לראשונה שיעור הזכאים לבגרות מגיע לכ-70%בישראל

התמונה החינוכית בחטיבה העליונה תשע"ח 2018, מערכת החינוך ממשיכה במגמת העלייה וצמצום הפערים, עליה של 1.7%בשיעור הזכאות לבגרות מבין הלומדים ב- יב': מ: 68.2% ל: 69.9%, שהם עוד כ- 6,000 תלמידים עם תעודת בגרות,ערבים דרוזים עליה %2.

11.07.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
לראשונה שיעור הזכאים לבגרות מגיע לכ-70%בישראל

עליה של 1.2% בשיעור התעודות עם 5 יחידות מתמטיקה מ: 14.3% ל: 15.5%

עליה של כ- 2% בשיעור התעודות עם 5 יחידות אנגלית מ: 35.7% ל: 37.7%

  • עליה קלה בשיעור המחברות הפסולות - מ: 1% ל: 1.1%
  • עליה של 3% בשיעור התלמידים שדיווחו על סקרנות ועניין בלמידה מ: 50% בתשע"ז ל- 53% בתשע"ח
  • שיפור של 2% בתחושת הקרבה והאכפתיות בין מורים לתלמידים מ: 43% בתשע"ז ל: 45% בתשע"ח
  • שיעור הנשירה נותר ללא שינוי כשהוא עומד על 1.2%
  • שר החינוך, הרב רפי פרץ: "אני מברך את המנהלים ואת המורים על ההישגים המרשימים שהם רושמים לאורך השנים. מגמת המצוינות בלימודים מתאפשרת, בין היתר, הודות לרוח הגבית שמעניקה השדרה הניהולית במשרד החינוך. לצד העלייה באחוזי הזכאות, אנו רואים גם עליה באיכות התעודה - יותר בוגרי 4 ו-5 יחידות במתמטיקה ובאנגלית - זו בשורה מצויינת לחברה, למשק ולמדע הישראלי. אין ספק שתלמידי ישראל מוכיחים לכולם כי הדור הזה נפלא. עם זאת, עדיין יש שני נושאים שמצריכים טיפול, ואנו מציבים אותם כיעד לשיפור: מעורבות חברתית וסקרנות בלמידה. הנתונים מראים כי רק 57% מהתלמידים דיווחו כי בית הספר מעודד למעורבות חברתית ואזרחית. אנחנו מסמנים את זה כיעד לשנה הבאה, לא לעלות באחוז אחד אלא ב10%. החברה הישראלית זקוקה לאזרחים בעלי מודעות ואכפתיות כלפי הסביבה שלהם. זה חשוב, לא פחות ממתמטיקה ומאנגלית. גם הסקרנות בלמידה דורשת התייחסות מעמיקה יותר. רק 53% מהתלמידים דיווחו על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה. התפקיד שלנו, של המנהלים והמורים, לגרום להם עניין ורצון עז ללמוד. שיאמינו בעצמם שהם מסוגלים. תלמידים צריכים לבוא לבית ספר עם ברק בעיניים ועם התלהבות, והאחריות מוטלת עלינו. בכוונתי להוביל שינוי בנושאים החשובים הללו."

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "אני מברך על התוצאות המרשימות שעולות מן התמונה החינוכית. הן מצביעות על המשך מגמת העלייה בה נתונה המערכת לצד צמצום הפערים שהיא רושמת. אנחנו רואים את השיפור במרבית המדדים. גם בהישגים הלימודיים וגם בהיבטים הערכיים. יותר זכאים לתעודת בגרות ויותר ניגשים ל- 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית. בד בבד, גם  שיפור ביחסי הקרבה והאכפתיות בין המורים לתלמידים ובצמצום הפער שבין העשירונים הנמוכים לגבוהים. מערכת החינוך משקיעה משאבים רבים לאורך כל השנה כדי לצמצם את הפער ולהמשיך ולזנק קדימה. אבל, מחוללי השינוי המשמעותיים הם המנהלים והמורים שעובדים ללא לאות כדי להבטיח את הצלחת הבוגרים והצלחת המערכת. הם ראויים לכל הערכה והוקרה".

שר החינוך, הרב רפי פרץ ומנכ"ל המשרד, שמואל אבואב, הציגו היום (ה') את נתוני "התמונה החינוכית" של החטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ח (2018) של מערכת החינוך. בשנה זו למדו 391,692 תלמידים בכיתות י-יב. התמונה החינוכית שמה זרקור על 117,100 תלמידי יב הלומדים במוסדות המגישים לבגרות. ניתוח נתוני התמונה החינוכית לשנה זו מעלה כי במרבית מדדי ההישגים הלימודיים נרשמה עליה, כך גם במדדי הערכים והאקלים הבית ספרי  ובמדדי הצוות החינוכי. מגמה זו מצטרפת להמשך העליות שנרשמו גם בשנת הלימודים הקודמת,  ובכך מסכמות התקדמות בשורה של תחומים.

למידה והישגים:

עליה של 1.7% בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י"ב (תשע"ז: 68.2% ובתשע"ח: 69.9%). בכך, לראשונה מתקרבת המערכת לשיעור זכאות של כ- 70%. בראיה רב שנתית ניתן לראות כי במדד זה של הזכאות חל צמצום של כ- 4% בין העשירונים הגבוהים לנמוכים (מפער של - 24.7% בתשע"ה ל: 20.8% בתשע"ח). במשרד ממשיכים לחתור להמשך לצמצום הפער שעדיין נותר בשיעור גבוה.

בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מבין הלומדים בכיתה י"ב נרשמה עליה מזערית של 0.3% (תשע"ז: 7.9% לעומת 8.2% בתשע"ח). עליה של 1.3% נרשמה גם בתעודות הבגרות שכוללות 5 יחידות (תשע"ז: 14.3% תשע"ח: 15.5%%), ועליה של 2% בשיעור תעודות הבגרות הכוללות 5 יחידות לימוד באנגלית (תשע"ז: 35.7% תשע"ח: .37.7%). הישגים אלה נובעים מהטמעת התכניות הלאומיות לקידום המתמטיקה והאנגלית שהצליחו למשוך את מערכת החינוך למעלה. הדבר ניכר בעליה המתמדת בזכאות לבגרות וגם באיכות התעודות הכוללות יותר 5 מתמטיקה ויותר 5 אנגלית לאורך שלוש השנים האחרונות.

בשנה זו חלה עליה של 3% גם במדד של מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה (תשע"ז: 50% תשע"ח: 53%).  עליה שלילית נרשמה בשמירה על טוהר הבחינות מחברות פסולות (תשע"ז: 1% תשע"ח: 1.1%).

יציבות נרשמה בהישגים של מדדי תעודת בגרות הכוללת 4 יחידות לימוד מתמטיקה  (תשע"ז: 17% תשע"ח: 17.6%)%) וגם באנגלית (תשע"ז: 22.7%, תשע"ח: 23.2%).  באירועי השק"ד (שקלול הציונים הבית ספריים וציוני הבגרות גם לא חל שינוי (תשע"ז: 1.3% תשע"ח: 1.3%).

ערכים ואקלים חינוכי:

יציבות נרשמה במדד עידוד למעורבות חברתית ואזרחית (תשע"ז: 56%, תשע"ח: 57%). נושא המעורבות החברתית מהווה חלק ניכר מסדר יומו של המשרד, ולכן הוא נוקט בשורה של פעולות לעידוד תלמידים לקחת חלק בתנועות נוער או ארגוני נוער ולהוביל מיזמים חברתיים לשינוי פני הקהילה. לאחרונה, הודיע המשרד על ניסוח תקנה ייעודית לבינויים של סניפי נוער חדשים כדי שיותר ויותר תלמידים יקחו בהם חלק.

בקידום סובלנות כלפי האחר חלה עליה של 3% (תשע"ז: 73%, תשע"ח: 76%), במעורבות באירועי אלימות הנתונים עומדים על (תשע"ז: 8%, תשע"ח: 7%). עליה נרשמה ביחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים (תשע"ז: 43% תשע"ח: 45%). במדד של שותפות הורים לא חל שינוי (תשע"ז: 76%, תשע"ח: 76%).

התמדה ונשירה:

בשני המדדים נרשמה יציבות. הנשירה נותרה בשיעור של 1.2% (תשע"ז: 1.2% תשע"ח: 1.2%) וכן מדד ההתמדה כלומר עד כמה בית הספר דואג שהתלמיד לא יעזוב את המסגרת נותר ללא שינוי (תשע"ז: 80% תשע"ח: 79.7%).

עם זאת, לאורך שלוש השנים האחרונות ניתן לראות כי מספר הנושרים ירד ב-  1,330 (תשע"ה: 1.5% שהם 8,671 תלמידים לעומת תשע"ח: 1.2% שהם 7,341 תלמידים נושרים). צמצום הנשירה נרשם בעשירונים הגבוהים והנמוכים יחד, ובכל המגזרים – יהודי (תשע"ה: 1.0%, תשע"ח: 0.8%), ערבי (תשע"ה: 1.4%, תשע"ח: 1.2%), בדואי (תשע"ה: 3%%, תשע"ח: 2.8%),  וחרדי (תשע"ה: 3.2%, תשע"ח: 1.9%),.  בעניין זה יצויין כי המשרד החל לצאת בפעולות רחבות היקף לאורך שעות היממה לשם  איתור נושרים והשבתם אל המערכת.

החיפושים מתנהלים בקשת רחבה של מקומות, בהם: מגרשים, מפעלים, בשטחי הפזורה וברחובות.

הצוות החינוכי:

עליה של 4% חלה בקליטה וליווי של עובדי הוראה ובעלי תפקידים (תשע"ז: 68% תשע"ח: 72%). גם בעבודה שיתופית של מורים בבית הספר חלה עליה (תשע"ז: 74% בתשע"ח: 76%. בשביעות הרצון של המורים מבית הספר לא נרשם שינוי (תשע"ז: 71% תשע"ח: 70%). בניהול פיתוח הצוות החינוכי בבית הספר חלה עליה של 2% (תשע"ז38%תשע"ח: 40%).

התמונה לשנה זו כוללת 23 מדדים המציגים את ההישגים של החטיבה העליונה בארבעה אשכולות:

  1. למידה והישגים
  2. ערכים ואקלים חינוכי
  3. התמדה ונשירה
  4. הצוות החינוכי

מגוון המדדים נועד לתת מבט רחב על מערכת החינוך, ולשקף את העשייה החינוכית המאומצת, הרבה והמגוונת של בתי הספר.

ממאפייני התמונה החינוכית עולה כי בשנה שעברה נמצאו 27,134 תלמידי י"ב זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית. עוד עולה כי 20,758 תלמידי חינוך מיוחד ששולבו במערכת החינוך הרגילה ו-  43.4% מקרב המורים הם בעלי תואר שני ומעלה. 

 

תגובות

מומלצים