מורי החינוך המיוחד יוצאים למאבק בהחרגתם בתקופת הקורונה

מכתב חריף של עו"ד חגי קלעי המייצג את עובדי ההוראה בחינוך המיוחד ואת מורי מב"ר ואומ"ץ, אשר דורשים מממשלת ישראל לספק מענה דחוף להצבתם בסיכון בריאותי בעקבות ההחלטה להחריג את מערכת החינוך המיוחד ממערכת החינוך הרגילה המקיימת לימודים מרחוק

05.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מורי החינוך המיוחד יוצאים למאבק בהחרגתם בתקופת הקורונה

 


עובדי ההוראה בחינוך המיוחד ובאגף שח"ר במכתב לשר החינוך, היועמ"ש ויו"ר ועדת החינוך של הכנסת: "מפקירים אותנו"

עובדי החינוך המיוחד ואגף שח"ר החליטו להפסיק לשתוק לנוכח ההחלטה להמשיך לקיים שגרת לימודים בחינוך המיוחד על אף הסגר ועל אף העלייה הדרמטית בתחלואה בכל הארץ. 

ראשי מאבק שיגרו מכתב ובו כתבו "מוחרגים משמיעים קולם" מכתב מטעם עורך דינם לשר החינוך, ליועץ המשפטי לממשלה ולגורמי ממשל נוספים, שבו הם שוטחים את טענותיהם בדבר הפקרת בריאותם ובריאות משפחתם בשעה שמגפת הקורונה מתפשטת ומחייבת את כל הציבור להישמר, בזמן שהם נדרשים להישאר בחזית ללא אמצעי מיגון, ללא פתרונות לילדיהם המושבתים ממסגרות לימוד וללא מתווה ראוי שנותן מענה להבדלים בין מי שחייבים להמשיך לעבוד, לבין מי שיכולים לתת מענה חינוכי לתלמידיהם מרחוק גם בחינוך המיוחד.

תקציר מהמכתב שנשלח לשר החינוך גלנט

לכבוד:
מר יואב גלנט, שר החינוך
עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
מר צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה
חה"כ רם שפע, יושב ראש וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת
עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית, משרד החינוך
עו"ד מרב ישראלי, היועצת המשפטית לוועדת החינוך, התרבות והספורט

 

הנדון: החרגת החינוך המיוחד, אגף שח"ר ונוער בסיכון מהגבלת פעילות של מוסדות החינוך בימי סגר

1 .הריני לפנות אליך בעניין שבנדון בשם מרשיי, מורים ומורות בכיתות חינוך מיוחד, אגף שח"ר ונוער בסיכון, הפועלים יחדיו בהתארגנות 'מוחרגות\ים משמיעות קולן/ם". זאת, בקשר עם החרגת החינוך המיוחד, אגף שח"ר ונוער בסיכון באופן גורף ממגבלות הסגר, תוך חשיפת ציבור המורים באגפים אלה לסיכון משמעותי זאת, ללא דיון ענייני ומבלי שניתן מענה כלשהו לציבור המורים. נציין כבר עתה, כי הגם שברור לחלוטין הצורך של ההורים לתלמידים בחינוך המיוחד, וודאי במקרים הקשים יותר, בקיום לימודים רציפים, הרי שקיום הלימודים חושף את המורים לסיכונים שאין לכלל בעלי המקצועות החיוניים שכן, המדובר בכיתות סגורות, עם ריבוי תלמידים, באופן שאינו מאפשר מיגון אמיתי מפני הדבקה בשונה, למשל, ממוחרגים חיוניים אחרים כגון צוותים רפואיים, כוחות משטרה וכיוצא באלה.

2 .משכך, הרינו לבקש כי תפעלו לאלתר על מנת לקבוע מתווה מידתי להפעלת כיתות החינוך המיוחד כמו גם כיתות שח"ר ונוער בסיכון בתקופת הסגר בה מושבתים כלל בתי הספר במסגרתו:

א. יאופיינו כיתות החינוך המיוחד שיש הכרח לקיים בהם הוראה פנים אל פנים, ורק הן תוחרגנה מהמגבלות וזאת על פי מתווה מסודר שיקבע בשיתוף ובהסכמתם של הגורמים המקצועיים בשטח מורות/ים, סייעות ומנהלים/ות בתי הספר והגנים.

ב. ההוראה פנים אל פנים בתקופת הסגר תעשה על ידי מורים שנתנו הסכמתם להוראה זאת לאחר שניתנה להם זכות בחירה ובשים לב לסיכון לבריאותם.

5 .מכאן, לפירוט הדברים:

4 .כידוע לך,נכנס לתוקפו חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף-2929( להלן: "החוק"( שנועד לתת לממשלה כלים להתמודדות עם מגפת הקורונה.

3 .סעיף 19 לחוק דן בהגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך. הסעיף מתיר לממשלה להתקין תקנות שיגבילו פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך. ואולם, סעיף 19(ג( לחוק קובע כי יש להחריג, במידת האפשר, פעילויות חינוך שונות בהן, בין היתר, פעילות לנוער בסיכון ופעילות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. תכליתו של הסעיף ברורה – הוא מבקש לאזן בין הסיכון לבריאות הציבור בכלל, והסיכון לציבור התלמידים והמורים בפרט, ובשים לב לנזק הייחודי שעלול להיגרם לחלק מתלמידי
החינוך המיוחד ככל שלא יתקיימו לימודים פנים אל פנים.

7 .תכלית זו נלמדת גם מהדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת ביום 2929.0.6 בקשר לסעיף 19 לחוק.

 

תגובות

מומלצים